Саламатсызбы!
Сайт калыбына келтирилүүдө.
Ал 13.06.2024-жылга чейин калыбына келтирилет деп пландалууда.

Ыңгайсыздык үчүн кечириңиз!

---------------------------
Добрый день
Сайт на восстановление.
Планируется что восстановится до 13.06.2024.

Извините за неудобства!
---------------------------

Hello
The site is being restored.
It is planned that it will be restored until 06/13/2024.

Sorry for the inconvenience!