Меню
Эл-Сөздүк

Өткөн ишке өкүнбө, кеткен ишке кейибе.

О прошедшем — не горюй.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Что было, то прошло и быльем заросло.

Вчерашний день не воротишь.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Өткөн ишке өкүнбө, кеткен ишке кейибе.

Кыргызский Русский
Ишке кабыл алуу Наймов (занятости)
ишке ашпай калуу отказ
Ишке ашыруу түзмөгү механизмы реализации
Ишке киргизүү нукууру Вызывать
Долбоорду ишке ашыруу Выполнение проекта
Ишке ашыруу механизмдери механизмы реализации
порт ишке киргизилген эмес Порт не включен
абал ишке киргизилген эмес Режим не активирован
Долбоорду ишке ашыруу боюнча на счет реализации проекта
Көлгө кеткен жол жакшы элеби? Дорога до озера хорошая?
Бул … багытында кеткен жолбу? Это дорога к …?
LIVE коюмдары кантип ишке ашырылат? Как живут, как ставки сделаны?
Ишке даярдануу үчүн кыскача маалымат Информация для Начало работы
КЭКТ бул ККМ-нда ишке киргизилген эмес ЭКЛЗ не активирован в этом ККМ
долбоорлук иш-чараларды ишке ашырууга с реализацией мероприятий в рамках Проекта
Баалар жалпы жонунан кымбаттап кеткен. Там было общее повышение цен.
Өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү Восстановление пропущенного срока
Милдеттүү камсыздандырууну ишке ашыруу Осуществление обязательном страховании
АКШ Президентинин ишке киришердеги анты США президентскую присягу
Жана башында биз анча алыс кеткен жокпуз. И мы не получили очень далеко на первый взгляд.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: