Меню
Эл-Сөздүк

Өгөөгө бергис бүлөө бар, экөөгө бергис бирөө бар.

Есть брусок, который за напильник не отдашь,
Есть молодец, которого за двоих не отдашь.


Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Дело не в личности, а в наличности.

Не смотри на кличку, смотри на птичку.

Дерево смотри в плодах, человека — в делах.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Өгөөгө бергис бүлөө бар, экөөгө бергис бирөө бар.

Кыргызский Русский
Бирөө менен чогуу жашасаң, анын башкача тараптарын көрөсүң. Когда живешь с кем-то вместе, вы узнаете его с разных сторон.
Же аны башка бирөө уурдап алып, бечара эптеп тапкан акчасынан кол жууп калган. Он всегда будет под искушение потратить их. Или он может потерять их. Или кто-то может украсть их.
Мисалы, сени кимдир бирөө таарынтса, экөөңөрдүн тең күнөөкөр экениңерди эске аласыңбы? Например, если кто-то обижает вас, вы иметь в виду, что вы оба грешники?
Дагы бир 70 жашар бирөө мүмкүн айыгып, кайра гольф ойноюн, же бакчада иштейин деп жүргөндүр. Около 70-летний, который хотел, чтобы его новое бедро, чтобы он мог вернуться в гольф, или садоводство.
Бирөө "ангорду" сурайт, мейли, аны англиялык деп коёлу, бири "энебди" сурайт, дагы бири жүзүмдү сурайт. Один просит angur - один, скажем, англичанин - один просит eneb, и один просит виноград.
Мисалы, кимдир бирөө жыйналыштагылардын баарынын тиленүү учурунда кол кармашып турушун каалайт деп коелу. Например, предположим, что кто-то добивался того, чтобы все в группе рычагов или держаться за руки во время такой молитвы.
2007-жылы шайлоого катышкан башка 11 партиянын бирөө да аялдар коомдун түзүү жөнүндө алдына максат койгон жок. Ни один из других одиннадцати партий, участвовавших в выборах 2007 года не указано целей для крыла или фракции женской.
Бир жолу, андан бирөө Америкадагы балдарга айтар сөзү барбы деп сураганда, Эми жөн гана “Жок” деп жооп берген. Однажды, когда его спросили, есть ли у нее какие-либо сообщение для детей Америки, Эми ответила просто: «Нет».
шериктердин кимдир бирөө жөнөкөй шериктештиктин узак мөөнөттүү келишимине андан ары катышуудан баш тартканда; как следствие отказа от любого партнера из дальнейшего участия в бессрочном договоре партнерства;
Бирок саясий талкууда талапкерлердин бирөө жеңди деп айтуу үчүн атрибуция зарыл же мында факты эмес, пикир баяндалат. Но пишут, что один кандидат выиграл политические дебаты должны были бы быть отнесены, или было бы пересечь линию от факта в взгляд.
Казыналыктын атайын уруксатысыз республикалык же жергиликтүү бюджеттик мекеменин бирөө да банктардын биринде эсеп ачууга укуксуз. Нет республиканского или местного бюджета учреждение не имеет право открыть счет в любом банке, кроме как с особого разрешения от казначейства.
Мизес оозеки айтылган ойлорунун кимдир бирөө тарабынан цитата катарында келтирилишин же жарык көрүшүн эмнегедир жактырчу эмес эле. Мизес не хотели бы иметь свои устные замечания цитировать или опубликованные потому что, очевидно, они не представляют собой тщательностью и точностью он посвятил своих трудах.
Кимдир-бирөө акча жөнүндө кеп козгосо, анда сөзсүз түрдө, базарды, адамдардын кызматташтыгын жана тынчтык мамилелерин бүлгүнгө учураткан өкмөттүн иш-аракеттери камтылат. Если говорить о деньгах, кто-то говорит о поле, в котором правительства делали очень худшее, которое может быть сделано, разрушает рынок, разрушая человеческую сотрудничества, уничтожая все мирные отношения между мужчинами.
Автордун мүлктүк эмес жеке укуктарын жүзөгө ашыруудан баш тартуу жөнүндө кимдир-бирөө менен макулдашуусу жана бул жөнүндө автордун билдирүүсү арзыбаган билдирүү болуп саналат. Соглашение автора с кем и декларации об отказе автора осуществлять личные неимущественные права, считается недействительным.
Адамдар менен сүйлөшүп жүрүп, проект адамдарга мусулман маданияты жөнүндө, динге ишенген же Жакынкы Чыгыштык бирөө менен бирге жашоо деген эмне экени жөнүндө түшүнүктөрүн кеңейтти. Говоря с людьми, которых я знаю об этом проекте, он также принес информированности о мусульманской культуре и каково это жить с кем-то религиозной или тех, кто является Среднего Востока.
- өзүнүн кызматтык ишине кимдир-бирөө, анын ичинде ээлеген кызмат орундарына жана абалына карабастан башка кызмат адамдары тарабынан мыйзамсыз таасирге же таасир этүүгө жол бербөөгө. - Исключить незаконное воздействие или влияние от кого-то, в том числе других должностных лиц, независимо от должности, которые они занимали и их статуса, на выполнении его / ее официальной деятельности.
Кимдир-бирөө: “Эгер ислам дини либералдык коомдук жана саясий назарияттын көптөгөн принциптерине туура келсе, анда эмне үчүн анын негизги агымы катары таанылган жок?” деп сурашы мүмкүн. Можно также спросить: почему ислам не бен признается как часть основного либеральной социально-политической теории, так как большая часть его доктрины согласуется с этим?
Кимдир-бирөө “Алтын жок болсо эмне кылмак элеңер?” же “Адамдар бир күнү алтын өндүрүүнүн эң арзан жолун таап алышса, алтын акча катарында баркталбай калышы мүмкүнбү?” деген суроо узатышы мүмкүн. Можно задать вопрос: "Что случилось бы, если бы не было никакого золота?" А можно задать вопрос: "Что произойдет в один день, если люди обнаруживают способ получения золота при такой дешевой цене, что золото больше не будет полезно для Moneta
Казыналык иштеп чыккан мыйзамдарда же жоболордо каралгандан башка учурларда мамлекеттик кызматкердин бирөө да чыгымдардын ар кандай түрлөрүн жүзөгө ашырууда мамлекеттик кирешени жумшоого акысыз. Ни один государственный чиновник не имеет право отвлечь общественное квитанции за расходованием различных типов исключением случаев, когда это явно разрешено законом или казначейских Положением.
Жахабанын Күбөлөрү бардык диний окуулардын, өздөрү карманган болобу же башка кимдир бирөө жактаган окууларбы, Кудайдан шыктандырылган Жазма менен дал келер-келбесин текшерип чыгуу зарыл деп эсептешет. Свидетели Иеговы считают, что все религиозные учения должны подвергаться этому испытанию соглашения с боговдохновенного Писания, является ли учение предложили им или кем-то другим.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: