Меню
Эл-Сөздүк

чекене баалар көрсөткүчү

индекс розничных цен
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: чекене баалар көрсөткүчү

Кыргызский Русский
Баалар көтөрүлөт. Цены идут вверх.
Ошентип баалар көтөрүлгөн. А цены пошли вверх.
Акча көбөйсө, баалар дагы жогорулайт Увеличение количества денег приводит к росту цен.
Баалар жалпы жонунан кымбаттап кеткен. Там было общее повышение цен.
Демек, баалар сөзсүз түрдө кымбатташы керек. А это значит, что цены должны обязательно идти вверх.
Алар жөн гана баалар көтөрүлүп бара жатат дешет. Они говорят лишь о том, что цены движутся вверх.
ресурстардын бирдейлештирилген көрсөткүчү менен с URL
Бирок өкмөт баалар көзөмөлдөнүшү керек деп нечен жолу кайталайт. Снова и снова правительство повторяет, что мы должны контролировать цены.
Бирок ал мезгилде баалар бүгүнкүгө салыштырмалуу кыйла арзан болгон. Но это было в то время, когда цены были значительно ниже, чем они являются сегодня.
Чекене төлөмдөрдү иштеп чыгуу жана өткөрүү үчүн колдонулган система. Система, которая используется для обработки проведения розничных платежей.
Ал эми баалар кымбаттаса, пайыздык чендер дагы сөзсүз түрдө көтөрүлөт. И если есть более высокие цены, то процентные ставки обязательно пойдут вверх.
Полистеги акчанын саны мурункудай болгону менен, баалар кымбаттап кеткен. Цены пошли вверх, пока денежная величина политики остались прежними.
Чекене рынокто чет өлкө валютасын сатып алып жана саткан институционалдык бирдик. Институциональные единицы, которые покупают и продают иностранную валюту на розничном рынке.
Ардагерлер менен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн баалар ошол бойдон кала берет. Для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями прежняя цена останется.
Тыйындагы күмүштүн курамы жездикинен канчалык төмөн болсо, баалар ошончолук көтөрүлгөн. Более содержание серебра в валюте упала по сравнению с содержанием меди, тем больше цены выросли.
Дүң-чекене соода чөйрөсүндө ишкерлик субъектин түзүү жана өнүктүрүү маселелери каралды. Считается вопросы становления и развития субъекта хозяйствования в сфере распределения торговли.
Ал учурдагы системага, инфляциянын жалпы кабыл алынган “кымбат баалар” түшүнүгүн киргизген. Он имеет встроенный инфляции в нашей нынешней системы с инфляцией даже в народе общепринятый смысл, который более высокие цены.
Алар инфляция бул кымбат баалар деген аныктама берип, эмне себептен болуп жатканын билбегендей кылат. Они описывают инфляцию как повышение цен, а то, что происходит один не знает, почему.
Мамлекеттик бирин-серин баалар курулуш иштерине бюджет түзүү жана контрактты баалоо боюнча урунулбайт. Затраты Государственный аппарат не должен использоваться для контрактной бюджета и оценки для контракты на строительные работы;
Азыркы убакта коомдун талаптары боюнча белгиленген баалар боюнча, акчанын көлөмү өз алдынча жөнгө салынат. В настоящее время количество денег приспосабливается обязательно через цены на требования общественности.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: