Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

төлөм кудурети

платежеспособность
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: төлөм кудурети

Кыргызский Русский
Төлөм Оплата
Төлөм карты карта оплаты
Төлөм карызы платеж по кредиту
Төлөм суммасы платежный счет
Төлөм теңдеми. Платежный баланс.
Патенттик төлөм патентная пошлина
Төлөм каражаттары Платежные средства
Провайдер үчүн төлөм Оплата поставщику "
төлөм чегинен ашып кетти. Превышение оплаты
Төлөм серверден эле табылды платеж был найден только на сервере
Төлөм буга чейин эле авторлошкон Оплата уже было разрешено
Төлөм жергиликтүү базадан эле табылды платеж был найден только в местной базе
Төлөм жергиликтүү базада жана серверде бирдей оплата равна в местной базе и на сервере
так ушундай реквизиттүү төлөм буга чейин болгон. Оплата с теми же реквизитами было.
Төлөм жергиликтүү базада жана серверде эки башка оплата различна в локальной базы и на сервере
Эки төлөм системасынын алкагында чыгарылган карт. Карта, выпущенная в рамках двух платежных систем.
Кыргызпатент тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарга төлөм Оплата пошлины Кыргызпатенту
Акча каражаттарын алуучу демилгечи болуп саналган төлөм. Платеж, инициатором которого является получатель денежных средств.
Улантуу үчүн "Алга", же төлөм суммасын өзгөртүү үчүн "Артка" нукуурун басыңыз. Нажмите "Next" для продолжения или "Назад", чтобы изменить сумму платежа.
17. Төлөм принциптеринин балансы, сатып алуу жөндөмүнүн паритети жана тышкы соода 17 по платежному балансу доктрины, по паритету покупательной способности и внешней торговли 69

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: