Меню
Эл-Сөздүк

тамгалардын саны (МБТ)

знаков и пробелов (ИКТ)
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: тамгалардын саны (МБТ)

Кыргызский Русский
товардын саны; количество товаров;
Мүчөлөрүнүн саны. Кол-во участников.
бирден көп саны бар Имеет более одного номера,
Серверде: саны , суммасы На сервере: количество, сумма
Жергиликтүү: саны , суммасы %2 Локально: число,% Сумма 2
кызматкерлеринин саны 500дөн аз до 500 сотрудников
Чыгарылган компаниялардын саны Количество закончивших компаний
Жетекчилик тажрыйбасы бар аялдардын саны Число женщин, имеющих опыт административной работы
Үй-бүлөлөрдүн эң көп саны 5-6 кишиден турат. Основная часть семей имеют 5-6 членов.
Ушунун аркасы менен, акчанын саны көбөйөт. Там будет, поэтому, быть увеличение количества денег.
кайра катталуулардын саны 4төн ашпашы керек количество повторных регистраций не может быть больше, чем 4
Ушул тест үчүн баллдын эң көп саны 64тү түздү. Максимальное количество баллов за этот тест был 64.
Акчанын саны же көбөйтүлөт, же көбөйтүлбөйт. Либо есть увеличение в количестве денег, или нет увеличение количества денег.
Үйбүлө мүчөлөрүнүн саны 4төн 1 8ге чейин жетет. Количество членов семьи колеблется от 4 до 18 лет.
Кагаз менен башка материалдардын саны бипбирдей. Бумаги и количества других материалов точно так же.
Канааттандырарлык жооптордун саны 11,7 %га көбөйгөн. Количество троек увеличился на 11,7%.
Акчанын саны көбөйтүлгөндө, инфляция дароо ишке киришет. Она начинается, как только вы увеличиваете количество денег.
Мектептеги окуучулардын саны 162ден 2217 адамга чейин жетет. Число учеников в школах колеблется от 162 до 2217.
Акчанын саны көбөйүшү же азайышы керек деп айткан жокмун. Я не говорю, что количество денег должна быть увеличена, или что она должна быть снижена.
Төлөмдөрдүн саны чектелген сандан ашканда архивдеп туруу Резервные выплаты при максимальное количество платежей превысило

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: