Меню
Эл-Сөздүк

таламдаш

имеющий с кем-л. общие интересы, общую заинтересованность.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: таламдаш

Кыргызский Русский
Омбудсмендин (Акыйкатчынын) таламдаш адамга көрсөткөн кызматтары акысыз болуп саналат. Услуги по Омбудсмена (Акыйкатчы) должны быть доставлены заинтересованных сторон бесплатно.
таламдаш тараптардын экологиялык экспертизаны уюштуруу, жүргүзүү, анын сапаты, чечимдеринин ишке ашырылышы үчүн жоопкерчилигинин принциптерине негизделинет. Ответственность сторон участвует в организации, реализации, качества экологической экспертизы и реализации ее рекомендаций.
Омбудсмен (Акыйкатчы) сот өндүрүшүнүн маселеси болуп калган тигил же бул даттануулар боюнча жагдайларды карабайт жана өз иш-аракетин баштагандан кийин таламдаш жак даттануусун же апелляциясын сотко же Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотуна жөнөтсө и Омбудсмен (Акыйкатчы) не рассматривают дела по жалобам, которые уже есть предметом судопроизводства и прекращает любые действия, если заявитель подает жалобу или обращение в суд Конституционного суда.
Мыйзам менен анда көрсөтүлгөн адамдарга камсыздандырылуучу катары башка адамдардын өмүрүн, ден соолугун же мүлкүн камсыздандыруу милдети же өзүнүн эсебинен же болбосо таламдаш жактардын (милдеттүү камсыздандыруу) эсебинен башка адамдардын алдындагы жаранд В тех случаях, когда закон налагает на лиц, указанных в нем обязательное страхование в качестве страхового жизни, здоровью или имуществу других лиц или гражданской ответственности перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных чел
Казыналык мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары жактырган бюджеттин аткарылышына натыйжалуу көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу үчүн жоопкер болуп бюджеттин аткарылышынын жүрүшү жөнүндө таламдаш тийиштүү органга үзгүлтүксүз маалымат берип Казначейства берет на себя ответственность за осуществление эффективного контроля за исполнением бюджетов, утвержденных республиканских и местных органов власти для всех республиканских и местных бюджетных учреждений и регулярно представлять доклады о рав
Качкынды жана Кыргыз Республикасындагы качкын статусун берүү жөнүндө расмий өтүнүч билдирген адамды мамлекеттик чек арага жакын жайгаштыруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусунун таламдаш болгон органда Размещение беженца или лица, ищущего убежища в Кыргызской Республике осуществляется в непосредственной близости от государственной границы, при условии согласия между компетентными государственными учреждениями Кыргызской Республики в соответствии с legis

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: