Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: талаа чыпкасы

Кыргызский Русский
талаа; Lea;
Талаа этабы полевой этап
жарамсыз талаа номуру недействительный номер поля
Талаа этабын аяктаганда бардык сурамжылоолор текшерилди жана баа коюлду. По окончании полевого этапа все анкеты были проверены и оценены.
Бир нече жыл мурун эле, ал жерде токой менен саздан башка эч нерсе жок, какыраган талаа болгон, кийинчерээк, шаарларды, үйлөрдү, эмеректерди, жада калса, шампан сыяктуу ар кандай спирт ичимдиктерин көрүүгө болот эле. Где только на короткое время, прежде чем не было ничего, кроме леса и болота, были города, дома, мебель и импортные бутылки шампанского.
19-апрелде АКШ Өкмөтү Ош облусунун Кара-Кулжа районунун Кара-Гуз, Кашка-Жол, жана Ылай-Талаа айылдык округдарында сугат суу колдонуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу максатында 92 294 АКШ доллар көлөмүндөгү үч грантты тартуулайт. 19 апреля 2012 года, правительство Соединенных Штатов будет награда три гранта на общую сумму $ 92 294 для улучшения доступа к поливной воде в Кара-Гуз, Кашка-Жол и Ylai-Тала айыл окмоту, в Кара-Кульджа районе Ошской области.
Буйрукта талаа этабын өткөрүү мөөнөттөрү, ошондой эле ишке зарыл көмөктөрдү көрсөтүү өтүнүчү көрсөтүлгөн, Билим берүү министрлиги тарабынан мындай колдоо көрсөтүүнүн болушу талаа иштерин уюштурууда чоң мааниге ээ болгон. Постановление указано период полевого этапа, а также запрос о предоставлении любой помощи, необходимой для его осуществления. Поддержке Министерства образования сыграло важнейшую роль в организации работы на местах.
Аталган иш-чара АКШнын Эл аралык өнүктүрүү агенттигинин Өткөөл демилгелер программасынын (USAID/OTI) жергиликтуу бийлик мекемелери жана суу колдонуучулар ассоциациялары менен биргеликте аткарылып, жазгы талаа иштери мезгилинин башталышында 10 километрден Под управлением через Агентство США по международному развитию Управления переходных инициатив (USAID / OTI) в партнерстве с муниципальными учреждениями и ассоциациями водопользователей, эти мероприятия будут оживить более 10 километров орошен
Кара-Гуз, Кашка-Жол, жана Ылай-Талаа сугатынын сууну камсыздоо инфраструктураларынын жетишсиздүү каралуусу жана жазгы сел суунун жоготулуусуна, коомчулуктар арасында бөлүнүүчү сугат сууну колдонуу мүмкүнчүлүгүнүн чектелүүсүнө, жана жергиликтүү абалды оорд Весенний паводок и недостаточное техническое обслуживание инфраструктуры водоснабжения в Кара-Гуз, Кашка-Жол и Ylai-Тала ирригационных систем привело к неконтролируемой потери воды, ограниченный доступ к поливной воде распределяется между сообществами, и

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: