Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

тактыгы так бурама

гайка нормальной точности
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: тактыгы так бурама

Кыргызский Русский
бурама Винт
бурама мык Винт
өзү-кескич бурама Саморез
Микрокаржы уюму берилген маалыматтардын жана баяндамалардын тактыгы жана толуктугу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат. Микрофинансирование организация несет ответственность за достоверность и полноту информации и докладов, представленных в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
8) ишенимдүүлүгү, тактыгы жана жөнөкөйлүгү, актуалдуулугу, объективдүүлүгү, үнөмдүүлүгү, мүмкүн болушу, кызмат кылышынын узактыгы мамлекеттик жер кадастрын жүргүзүүнүн негизги принциптери болуп саналат. 8) надежность, ясность и простота, актуальность, объективность, экономичность, доступность, непрерывный период службы.
Ойлоп табылган нерсе боюнча өтүнмөнү расмий экспертизадан өткөрүп жаткан учурда, ушул Мыйзамдын 18-беренесинде талап кылынган документтердин курамы жана тактыгы, укуктук коргоого алынган объекттерге берилген сунуш боюнча дагы текшерилет. Во время формальной экспертизы заявки на изобретение в течение двух-трехмесячного срока Конституции и точности необходимых документов, предусмотренных статьей 18 настоящего Закона проверяется, а также соответствии заявленного предложения к объектам, ш
ТИЕШЕЛҮҮ МЫЙЗАМ ТАЛАП КЫЛБАГАН БАРДЫК УЧУРДА, ЭЧ КАНДАЙ КЕПИЛДИК АЧЫК ТҮРДӨ ЖЕ МААНИСИНЕН КЕЛИП ЧЫГУУЧУ, АНЫН ИЧИНДЕ, БИРОК АНЫ МЕНЕН ЧЕКТЕЛБЕСТЕН БУЮМДУН АЙРЫМ МАКСАТТАРГА ЖАРАМДУУЛУК ЖАНА БҮТҮНДҮК КЕПИЛДИГИ УШУЛ ДОКУМЕНТТИН ТАКТЫГЫ, ТУУРАЛУГЫ ЖЕ МАЗМУНУ КРОМЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, без гарантий любого рода, либо явных или подразумеваемых, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, выполнены в отношении точности, надежности или
Уюмдун бухгалтердик эсепке алуусуна жана финансылык (бухгалтердик) отчетуна аудитордун (аудитордук уюмдун) көз карандысыз текшерүүнү жүргүзүүсү. Финансылык (бухгалтердик) отчеттун тактыгы жана анын бухгалтердик эсеп боюнча мыйзамдарда белгиленген стандарттарга ылайык жүргүзүлгөндүгү тууралуу пикирди билдирүү тышкы аудиттин максаты болуп саналат. Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации аудитором (аудиторской организацией). Целью внешнего аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии ведения бухгалтерского учета установленным законодательством стандартам.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: