Меню
Эл-Сөздүк

сертификациялоо борборунун маалыматына мүмкүндүк а

доступ к информации о центрах сертификации
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: сертификациялоо борборунун маалыматына мүмкүндүк а

Кыргызский Русский
Линкольн борборунун кино коому . Общество кино Линкольн-центра.
Катышуучу: Ногойбаева Э, «Полис Азия» Борборунун директору Участник: Е. Ногойбаева, директор Asia Center Polis
Котормого карата укукту чектөө үчүн альтернативдик мүмкүндүк. Альтернативная возможность для ограничения права на перевод.
Бир досу аларды жазып алып, Ислам борборунун веб-сайтына жайгаштырууну сунуш кылды. Друг предложил они записывают и размещать их на веб-сайте Исламского центра.
Салыктардан бошотуу Транзиттик жүк ташуу борборунун миссиясын ишке ашырууда чоң мааниге ээ. Освобождение от налогов на топливо является жизненно важной частью нашей способности выполнить миссию Центра транзитных перевозок.
Автор Эбу Пател - Чикаго, Иллинойс штатындагы Дин аралык жаштар борборунун аткаруучу директору. Автор статьи Эбу Пател, исполнительный директор Интер веры молодежи ядра в Чикаго, штат Иллинойс.
«Турмуштук көндүмдөр» тести боюнча жүргүзүлгөн талдоо төмөнкүлөрдү белгилөөгө мүмкүндүк берет: Изучение результатов испытаний жизненных навыков позволяет сделать вывод, что:
Ал атасы негиздеген адам укуктары жана дипломатия борбору Картер Борборунун башкармалыгын мүчөсү. Она является членом совета В Центре Картера, в области прав человека и дипломатии центра установленном отца.
Мыйзамдуу төлөм каражаты жөнүндөгү мыйзамдар кагаз акчаны кабыл алуудан баш тартууга мүмкүндүк берет. Законным платежным средством законодательство делает невозможным для кого отказываются принимать бумажные деньги.
Жүргүзүлгөн талдоо төртүнчү класстарда уул балдарга караганда кыз балдар көбүрөөк окуурун белгилеөгө мүмкүндүк берет. Исследование показывает, что в четвертом классе есть больше девочек, чем мальчиков.
Максатты мындай коюу башкаруунун жогорку позицияларына атаандаша алган аялдардын санын жогорулатууга мүмкүндүк берет. Установка такого воротам позволяет увеличить число женщин, которые могут применяться для более высоких позициях исполнительного руководства.
камсыздандыруу убактысы катарында келишимде ал убакыт жетишинин мүмкүндүк же болуу белгилеринен ажыраган окуя каралса; договор определяет как случайности событие, которое лишено из особенностей возможности и вероятности его возникновения;
Аудитордун пикири негизденген тыянакты чыгарууга мүмкүндүк берген аудитордук далилдөөлөрдүн сандык жана сапаттык чаралары. Количественная и качественная мера аудиторских доказательств, позволяющая формулировать выводы, на которых основывается мнение аудитора.
Туулган күнүңүздү көрсөтүү менен Сиз WinnerSport сайтындагы өнүмдөрдү колдонууга мүмкүндүк бере турган жашка жеткениңизди ырастайсыз. Указание даты вашего рождения, вы подтверждаете, что достигли возраста, который позволяет использовать продукты на этом websiteWinnerSport.
Сыйлык төлөп берүү милдеттенмеси убада кылынган сыйлык аны убада кылган тарабынан белгилөөгө мүмкүндүк берген шартта пайда болот. Обязанность по уплате премии наступает, при условии, что обещание награды позволяет установить, кто обещал это.
Бул тең укук саясатын өздөштүрүү жана ишке ашыруу учун кошумча стимул түзөт жана системалык негизде жагдайга көз салууга мүмкүндүк берет. Это создаст дополнительный стимул для развития и реализации политики равных прав и позволит следить за ситуацией на регулярной основе.
Ал өзүнүн атасы негиздегенден бери адам укуктарын жана дипломатияны үгүттөгөн Картер Борборунун кеңеш берүүчүлөр башкармалыгынын мүчөсү. Она является членом совета советников Центра Картера, что правозащитники и дипломатию как установлено ее отца.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жер-кадастр маалыматына мүмкүнчүлүк алууга карата чектөөлөр же тыюу салуулар белгилениши мүмкүн. Правительство Кыргызской Республики могут быть установлены ограничения или запрещения доступа к информации земельного кадастра.
Алмашуу каражаты катарындагы акча ар бир адамга, улам-улам алмашуу же айырбаштоо иш-аракети аркылуу, каалаган нерсесине жетүүгө мүмкүндүк берет. Деньги, средства обмена, делает его возможным для всех, чтобы достичь того, что он хочет еще раз и снова обмена.
Математика жаатында башталгыч класстардын окуучуларынын жетишкендиктерине жүргүзүлгөн талдоо төмөнкүдөй жыйынтыктарды чыгарууга мүмкүндүк берет: Анализ производительности в математике младших школьников позволяет сделать следующие выводы:

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: