Меню
Эл-Сөздүк

катаал (ийкемсиз) сурам

жесткий (неэластичный) спрос
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: катаал (ийкемсиз) сурам

Кыргызский Русский
«Сурам» программада 3 күн сакталат. Запрос сохраняется в течение трех дней в системе.
Сурам үч күндөн кийин жарамсыз деп табылат. Запрос считается недействительным после трех дней.
Сиз бир мезгилде бир эле «сурам» жасай аласыз. Вы можете сделать только один запрос одновременно.
Мен эки «сурам» жасадым, бирок экинчи сурамымды ала албай жатам. Я послал "запрос" дважды, но я не могу получить сумму моего второго запроса.
Сиз утушуңуздун суммасына гана барабар «сурам» жасашыңыз керек. Вы должны сделать запрос только в пределах суммы Вашего выигрыша.
Эгер мен «сурам» жасап, бирок аны албасам, анда утушум эмне болот? Что происходит с моим выигрышем, если я сделал запрос, но не получил его?
Ал, мисалы, баңги заттарга каршы катаал мыйзамдардын тарапкери болгон. Он был активным сторонником, например, более жестких законов приговора наркотиков.
Биздин офистердин каалаганынан, алдын ала сайттын "Төлөп берүү" бөлүмүнөн «сурам» жасагандан кийин. В любом из наших офисов отправив "запрос" заранее в разделе "Оплата" нашего сайта.
Катышуучу утушун алыш үчүн өзүнүн жеке оюн эсебинен төлөө түрүн жана суммасын көрсөтүп сурам жасоого милдеттүү. Чтобы получить выигрыш, участник должен сделать запрос от его индивидуального игрового счета с указанием типа выплате и размере.
Ислам дини табигый мыйзам белгилеген моралдык жактан тыюу салынган нерселерге Христиан дининен кем эмес катаал мамиле жасайт. И ислам как решающий, как христианство, если не больше, о моральных предписаний естественного права.
Бирок либералдык эмес динден тышкаркы саясий тутумдар боюнча иштешкен мамлекеттерде анын кесепеттери мындан дагы катаал болушу мүмкүн. В странах с не либеральных последствий секуляристских политической системы может быть жестче.
Эгер Сиз 3 күндүн ичинде утушуңуздун суммасын албасаңыз, анда Сиздин «сурам» жарамсыз болуп калат да, сумма Сиздин эсебиңизге кайтарылат. Если вы не получите свой выигрыш сумму в течение трех дней, ваш запрос будет недействительным и сумма будет возвращена на ваш счет.
Интернет аркылуу коюмдар боюнча утуштарды алыш үчүн катышуучу өзүнүн жеке оюн эсебинен төлөмдүн түрүн жана суммасын көрсөтүп сурам жиберүүгө милдеттүү. Чтобы получить выигрыш от ставок, в интернете вы обязаны выслать запрос от индивидуального счета клиента, с указанием вида платежа и сумму.
Өз пикирин эркин чагылдыруу демократиялык өлкөлөрдөгүдөй эле массалык маалы- мат каражаттары салттуу түрде катаал көземелденген өлкелөрде да колдонолуп калды. Это обеспечило большее пространство для свободного выражения в обоих демократических структурах и странах, где традиционные вещательных и печатных СМИ ограничены.
Бул нерсе динден дагы, жарандык коомдон дагы, айрым учурларда конституциялык механизмдер менен жүзөгө ашырылган аябагандай катаал өзүн-өзү чектөө аракетин талап кылат. Это требует огромного сдержанность - иногда оживляется конституционных механизмов - для обоих, религии и самого гражданского общества.
Базар экономикасында өкмөт адамдарга буйрук берип, бааларды көзөмөлдөй албайт, б.а. баалар менен эмгек акылар базардагы сурам жана сунуштардын негизинде гана белгиленет. Характеристика рынка является то, что правительство не издавать приказы о том, что люди должны подчиняться; она не контролирует цены; цены и заработная плата определяется спросом и предложением на рынке.
Бүгүнкү күнү биз ийкемсиз алтын стандартынын жана алтын валюта стандартынын негизинде иш алып барып, ушул алтын металлы алмашуу каражаты катарында колдонула турган шарттарды орнотушубуз керек. То, что мы имеем дело с сегодняшнего дня является то, что при строгом золотого стандарта и золотовалютного стандарта, мы можем организовать условия в пути, в котором этот металл золото может быть использован в качестве средства обмена.
2009-жылдан тартып 2010-жылга чейин фонд Ноокатта 2008-жылдын 1- октябрында болуп өткөн тургундар менен укук коргоо органдары ортосундагы кагышуулар боюнча тергөө жана соттук өндүрүш учурунда кыйноого жана катаал мамилеге дуушар болгон, адилеттүү соттук т С 2009 по 2010 фонд вел стратегическую тяжбу по защите верующих, которые пострадали от пыток и бесчеловечного обращения, отсутствие справедливого суда в ходе следствия и судебных слушаний по столкновений жителей с законом
Долбоорду ишке ашыруучу агенттик Жабылыш датасы келгенден кийин үч (3) ай ичинде Алуучуга Жалпы шарттардын 4.08 (с) Бөлүмүндө эскертилген баяндамага киргизүү үчүн Алуучу же Ассоциация көрсөтүлгөн Бөлүмдүн максаттары үчүн негиздүү сурам жибере турган канда Проекта учреждение-исполнитель предоставляет Получателю не позднее 3 (трех) месяцев после Даты закрытия, для включения в доклад, упомянутый в разделе 4.08 (с) Общих условий всю подобную информацию в качестве получателя или A
Ал ар бир адам белгилүү жарандык укуктарга ээ экендигин жарыя этти: жашоо укугу, эркиндик, жана жеке коопсуздук укугу; кулчулуктан же эрксиз жумуштан эркин болуу укугу; кыйноодон жана башка катаал мамилелерден эркин болуу укугу, мыйзам алдында бирдей корг Она провозгласила, что каждый человек имеет определенные гражданские права: право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность; право на свободу от рабства или в подневольном состоянии;право на свободу от пыток и других жестоких форм обращения и наказани

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: