Меню
Эл-Сөздүк

кармоо

и. д. от карма-
1. держание;
2. ловля;
балык кармоо рыбная ловля;
3. задержание; пленение;
даярдыкта кармоо держать наготове.

кармоо

 • брать (держать)
 • держать
 • ловить
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: кармоо

  Кыргызский Русский
  балык кармоо ловит рыбу
  балык кармоо тамагы рыболовные приманки
  Мал кармоо жана аларды багуу үчүн буюм заттар жана буюмдар. Предметы и аксессуары для животных и уход за ними.
  укук бузууларга жол берген же мамлекеттик токой коргоонун кызмат адамдарынын мыйзамдуу талаптарын аткарбаган адамдарды кармоо; задерживать лиц, которые нарушили лесное законодательство или не выполнил законные распоряжения со стороны должностных лиц государственной лесной охраны;
  дыйканчылык, чөп чабуу, мал жаюу, бал челек кармоо, жапайы өскөн тамак - аш ресурстарын, дары өсүмдүктөрүн, техникалык чийки заттарды ж.б.; земледелие, сенокошение, выпас, пчеловодство, сбор дикорастущих овощей и фруктов, лекарственных растений, технического сырья и т.д .;
  Кыргыз Республикасында кадастрдык карталарды жана пландарды түзүү жана актуалдуу абалда кармоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат. Подготовка и содержание в надлежащем состоянии кадастровых карт и планов в Кыргызской Республике осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
  токойлорду коргоо, сактоо, жаңыртып өстүрүү пайдалануу жагында кылмыш кылгандарды жана администрациялык укук бузууларды жасагандарды кармоо жана укук коргоо органдарына жеткирүү; задерживать и доставлять лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, связанные с охранные, защиты, воспроизводства лесов, в правоохранительные органы;
  Санкциялаган тинтүү же алып коюу, коомдук тартипти сактоо, кылмышкерди кармоо, адамдын өмүрүн, саламаттыгын жана мүлкүн коргоого багытталган учурлардан башка убакта эчким бирөөнүн туракжайына кирүүгө укуксуз. Никто не вправе войти в жилище за исключением случаев, когда это необходимо для проведения санкционированного обыска или выемки, чтобы обеспечить общественный порядок, задержания преступника или спасения жизни, здоровья или имущества человека.
  сунуштар күчүндө боло турган мөөнөттө консультанттар сунуш кылуучу негизги кызматкерлердин курамына өзгөртүү киргизүү укугунун жоктугун жана сунуш кылынган ставкаларды жана жалпы бааны кармоо жөнүндө билдирүү; Утверждение, что консультанты не будут изменять предложенную персонала и сохранить предложенные цены и стоимость в течение срока действия предложений;
  Кыргыз Республикасында туруктуу жашаган жерлери же турган жери жок, башка мамлекеттердин жеке же юридикалык жактары, эгерде Кыргыз Республикасынын эл аралык келишиминде башкача эскертилбесе, патент алуу жана аны күчүндө кармоо боюнча иштерди Кыргызпатентт Физические или юридические лица других государств, которые не имеют постоянного места жительства в Кыргызской Республике осуществляет бизнес для того, чтобы получить патент и держать в эффективном через патентных поверенных Кыргызской Республики, зарегист

  Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: