Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: июнь

Кыргызский Русский
Эми Картер Жимми Картер, Розалин Картер, жана Марсел Морсо менен 16-июнь, 1977 Эми Картер с Джимми Картером, Розалин Картер и Марселя Марсо, 16 июня 1977 года
Акыры, өзүнүн аскердик “көзөмөлүнөн” улам, Эрбакандын өкмөтү 1997-жылы июнь айында бийликтен кетүүгө аргасыз болгон. В конце концов, в военных "надзор" правительства Эрбакана привело к его вынужденной отставке в июне 1997 года.
Бул сынак 26-июнь - Бүткүл дүйнөлүк баңгизатка каршы күрөшүү Күнүнө туура келтирилген, максаты - бул көйгөйгө коомчулуктун көңүлүн буруу. Конкуренция совпадает с Всемирным днем ​​по борьбе с наркотиками - 26 июня и его целью является привлечь внимание общественности к этой проблеме.
2010-жылдын июнь айындагы окуялардын айынан ички миграция күчөп, Сузак районунда электр энергиясына болгон муктаждыктын өсүшү байкалган. В 2010 году значительное увеличение электрических энергетических потребностей в Сузакском в результате внутренней миграции после событий июня 2010 года.
Социалдык жактан аялуу балдар үчүн жетинчи июнь күнү «Сурия» Коомдук Фонду тарабынан бериле турган оюнчуктар, буюмдар, кеңсе товарлар чогултулган. Игрушки, одежда, письма и канцелярские товары были собраны для социально уязвимых детей, и они будут представлены детей общественным фондом "Сурия" на седьмом июня.
Апрель айында башталып, майда 3,5 пайызга жеткен эсептик чендин өсүшү июнь айында токтолгон жана айдын акырына карата чен 2,7 пайызга чейин төмөндөгөн. темпы роста скидка, которая началась в апреле и составил 3,5 процента в мае, остановилась в июне и к концу месяца снизились до 2,7 процента.
Анын «Кинорежиссёрдун колдонмосу: Цифралык доордун толук справочниги» аттуу бестселлерге айланган жаңы басылмасы 2007-жылдын июнь айында кайрадан жарык көрмөкчү. Новое издание его бестселлера текста, Справочник режиссера: полное руководство для цифровой век, будет переиздана в июле 2007 года.
Кыргыз Республикасынын Улуттук Кызыл Ай Коомунун кызматкерлери жана ыктыярчылары 2010 - жылдын биринчи июнь күнү Бишкек шаарындагы №1 балдардын кургак учук ооруканасына барышты. На первое июня 2010 года сотрудники и добровольцы Национального общества Красного Полумесяца КР посетили детский туберкулезной больнице №1 в Бишкеке.
Ошол эле учурда түштүктөгү июнь окуяларынын натыйжасында экономиканы калыбына келтирүүнүн созулуп кеткендигинин айынан реалдуу сектордогу жагдайдын начарлоо коркунучу да бар. В то же время, существует угроза ухудшения ситуация в реальном секторе за счет более длительного экономического подъема после политических событий, который проходил в июне в южном регионе страны.
2010-жылдын июнь айындагы коогалаңда көчөлөрдө жарык берүүчү лампалар талкалангандыктан, Жалал-Абаддын көп улуттуу тургундарынын арасында коопсуздук жана туруксуздук сезими күчөгөн. Насилие с июня 2010 поврежденных и разрушенных общественных уличных фонарей и создало ощущение небезопасности и нестабильности среди мультикультурных сообществ города Джалал-Абадской области.
Биринчи жарым жыл ичинде керектөө бааларынын индекси 4,1 пайызды түзгөн (2010-жылдын июнь айы/2009-жылдын декабрь айы), инфляция жылдык туюнтулушунда 3,6 пайызды түзгөн (2010-жылдын июнь айы/2009-жылдын июнь айы). Рост индекса потребительских цен в первой половине достигла 4,1 процента (июнь 2010 / декабрь 2009), годовая инфляция достигла уровня 3,6 процента (июнь 2010 / июнь 2009).
Банк системасынын иштешинин ликвиддүүлүгүн жана туруктуулугун камсыз кылуу максатында Улуттук банк июнь айынын акырында жүгүртүүдөгү Улуттук банк ноталарынын көлөмүн 200 млн. сомго чейин кыскарткан. Национальный банк снизил выдающийся объем Национального банка Примечания к 200 млн сомов на конец июня, с тем чтобы обеспечить ликвидность и стабильность функционирования банковской системы.
2010-жылдын апрель жана июнь айла¬рындагы саясий окуялар жана алардын кесепеттери акча - насыя саясатын жүргүзүү шарттарына сыяктуу эле, анын мүнөзүнө да олуттуу корректировкалоолорду киргизүүгө мажбурлаган. Политические события апреля и июня 2010 года и их последствия достаточно отрегулировать оба условия и характер и направления проведения денежно-кредитной политики.
2010-жылдын апрель айындагы элдик көтөрүлүштөн кийин, 2010-жылдын июнь айында өткөрүлгөн референдумда жаңы конституция кабыл алынган. Ал президенттин ыйгарым укуктарын кыскартып, Кыргызстанды парламенттик республикага айландырган. После народного восстания в апреле 2010 года, новая конституция была принята в ходе референдума в июне 2010 года сокращение полномочий президента и превращения Кыргызстана в парламентскую республику.
2010-жылдын биринчи жарым жылдыгында керектөө бааларынын өсүшүнүн жетиштүү алгылыктуу чекте болгондугу байкалган (2010-жылдын июнь айында инфляциянын жылдык мааниси 2009-жылдын ушул эле мезгилиндеги 4,8 пайызга салыштырганда 3,6 пайызды түзгөн). В первой половине 2010 года были отмечены довольно умеренные темпы роста потребительских цен (в июне 2010 года годовой объем инфляции составил 3,6 процента по отношению 4,8 процента за аналогичный период 2009 года).
Коммерциялык банктардын экономиканы насыялоону үчүн ресурстук базанын төмөндөтүлүшүн көңүлгө алуу менен Улуттук банк, экинчи чейрек ичинде ачык рынокто операцияларды жүргүзүү аркылуу үстөк ликвиддүүлүктөн арылтуу көлөмүн олуттуу төмөндөткөн: июнь айынын а Учитывая снижение ресурсной базы для кредитования экономики коммерческими банками, во втором квартале Национальный банк достаточно снизились объемы чрезмерного изъятие ликвидности через операции на открытом рынке:
Өлкөдө апрель жана июнь айларында болуп өткөн окуялардын жана парламентке шайлоолордун натыйжасында мамлекеттик бюджеттин чыгашалары орто мөөнөттүк келечекте акча топтомунун өсүшүнөн көрүнүү менен алмашуу курсунун динамикасына жана түпкүлүгүндө келип инфл Расходы государственного бюджета в свете апрельских и июньских событий и парламентских выборов будет влиять на рост денежных агрегатов в среднесрочном периоде, а также будет оказывать давление на обменный курс динамичным и, впоследствии,Такое же слова на других языках:

RU


Похожие слова на других языках:

RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: