Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: даамын көрүү

Кыргызский Русский
көрүү Оптический.
жек көрүү ненавидеть
кам көрүү заботиться о)
Алдын ала көрүү предварительный просмотр
Беттин рейтингин көрүү отзывы Посмотреть страница
Кинону алдын ала көрүү сайттар. Фильм изображение Сайты.
Алар мындай мамилени аялдардын өздөрү жөнүндө камкордук көрүү менен түшундүрүшөт. Они объясняют такой подход, как уход за женщинами.
Улууларды урматтоо, туугандары менен жакындарына камкордук көрүү Кыргызстандын элинин ыйык салты. Уважение к старшим и забота о родных и близких являются священной традицией народа Кыргызстана.
Цифралык технологиянын заманында «сүрөттөр алдабайт», «көрүү - бул ишенүү» деген сөздөр азыр туура болбой калды. В эпоху цифровых технологий, высказывания типа "картинка не обманывает" и "увижу, не поверю", явно не соответствует действительности.
Биринчиси - өздөрү үчүн жана өзгөлөр үчүн бул укуктарды камсыз кылууну каалаган адамдарга ал дем берүүчү көрүү сунуштаган. Во-первых, это протянул вдохновляющую видение желающих бороться, чтобы обеспечить права для себя и других.
Бул жерде орун алган өзгөртүүлөр менен адам укугу жана эркиндиктери боюнча эл аралык милдеттенмелерди өлчөп көрүү маанилүү. С теперешним, важно рассмотреть международные права и свободы человека обязательства.
Мындай чараларды көрүү менен, камсыздандырылуучу алар ага билдирилген болсо камсыздандыруучунун көрсөтмөлөрүн жолдоого тийиш. Принимая такие меры, страхователь должен следовать указаниям страховщика, если они даны застрахованное.
муниципалдык менчикти камсыздандырууну жүзөгө ашыруу, муниципалдык менчиктин сакталышын камсыз кылуу боюнча дагы башка чараларды көрүү; внедрение муниципальной страхование имущества, предпринять другие меры по обеспечению безопасности муниципального имущества;
Өнүмдүн сынамык үлгүсүн жасоо, тажрыйбалардын негизинде сынап көрүү же текшерүү өнөр жай менчигинин объектисин пайдалануу деп таанылбайт. Производство, экспериментальная экспертиза или экспертиза экспериментального образца продукта не считается использование объекта промышленной собственности.
Баа айырмасынан пайда көрүү максатында, ар кайсы рыноктордо валюталарды, баалуу кагаздарды же товарларды бир эле учурда сатып алуу жана сатуу. Одновременная покупка и продажа валюты, ценных бумаг или товаров на различных рынках с целью получения прибыли от разницы цен.
Ушуну таптакыр өзгөртүү жана элдин бир далай көбүрөөк пайызына технологиянын эшигин ачууга жөнөкөй мүмкүнчүлүктү көрүү менин изилдөөмө дем берет. И то, что мотивирует меня, и то, что заставляет меня действительно взволнован моим исследованиям, когда я вижу простые возможности кардинально изменить что распределение и сделать технологию доступной для более широкой процент населения.
микрокаржы компаниясы төлөөгө кудуретсиз болгон учурда ага карата Кыргыз Республикасынын "Кудуретсиздик жөнүндө" Мыйзамына ылайык иш-аракеттерди көрүү; В случае невыполнения принимать меры в его отношении в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О банкротстве";
Ошентип бул дүйнөлүк чоң салттардын бири - кинотеатрга барып, кошо күлүп, кошо кыйкырган элдин ичинде отуруп, фильм көрүү салты жок болот дегенди билдиреби? Будет ли это означать смерть одного из самых замечательных мировых традиций-походы в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм, окруженный аудитории, которая плачут и смеются вместе с вами?
пайда көрүү же өз ээлери үчүн финансылык пайда алып келүү максатында, товар өндүрүүдөн же финансылык эмес кызматтарды сунуштоодон негизги иш максаты көрүнгөн юридикалык жактар. Юридические лица, основная деятельность которых заключается в производстве товаров или нефинансовых услуг с целью получения прибыли или иной финансовой выгоды для своих владельцев.
Бул көйгөйдү оңоюраак түшүнүүнүн эң оңой жолу, он тогузунчу кылымдын экинчи жарымынан баштап Биринчи дүйнөлүк согуш келип чыкканга чейинки мезгилдеги шарттарды карап көрүү болот. Я думаю, самый простой способ понять эту проблему заключается в отсылке к условиям, поскольку они не существовали в мировых валютных рынках со второй половины девятнадцатого века до начала Первой мировой войны.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: