Меню
Эл-Сөздүк

айкын уюлдук

явнополюсной
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: айкын уюлдук

Кыргызский Русский
айкын бетон
Уюлдук Сотовая связь
Уюлдук телефонуңуз – радио жибергич жана кабыл алгыч. Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов.
Кабар аттарынын тили жөнөкөй жана айкын болууга тийиш. Язык в заголовках должен быть простым и понятным.
Бул суроого жооп бир караганда анчалык айкын жана радикалдуу эмес. Ответ на этот вопрос не столь очевиден и радикальный, как кажется на первый взгляд.
Жемишинин ушул эки түрү акыркы мезгилде мурдагыдан да айкын болууда Два вида фруктов были be¬ome отчетливо проявляется в это время в конце.
Айкын киреше – бул, инфляция деңгээлине корректировкаланган киреше. Реальный доход – это доход, скорректированный на уровень инфляции.
Зымсыз радиотелефон (уюлдук) байланыш кызматтарын көрсөтүү Келишими Договор о предоставлении услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи
17 Уюлдук байланыш Түштүк Африканын жашоочуларына интернетке кирүүгө шарт түзөт. 17 Телефоны Повышение инет доступ для южноафриканцев
Либерализмдин башкы максаты – ажырагыс укуктарды коргоп, ачык-айкын иш жүргүзүү. Целью либерализма является обеспечение открытый процесс, защищая неотъемлемые права.
Freedom House тарабынан изилдөө Түштүк Африкада уюлдук байланыш тез өсүп жаткандыгын белгилейт. Опрос Freedom House рассматривает быстрый рост использования мобильного телефона в Южной Африке.
Дүйнөнүн динден четтеши айкын гана болбостон, көпчүлүк учурларда, анын пайдалуу жагы арбын. Секуляризация мира в этом смысле не только очевидна, но и, во многом, выгодно (не думал строго необходимым, как я объясню в настоящее).
Аппарат тез жардам чалууларын уюлдук тармактар жана Интернет аркылуу ишке ашырууга аракет кылат. Устройство может пытаться выполнять экстренные вызовы как через сотовые сети и через поставщика услуг Интернет-вызовов, если включены оба режима.
Учурдагы кырдаалды жакшы түшүнүү үчүн ассоциациялардын потенциалын ачык-айкын талдоо жүргүзүү зарыл. Чтобы понять текущую ситуацию, прозрачный анализ потенциалов объединений должны быть предприняты.
Күтүлүүчү натыйжаларды айкын аталмалар менен баяндап, берилүүчү жөнөтмө маалыматты көрсөтүп тааныштырыңыз. Опишите выходные в конкретных условиях, а также подтверждающую документацию должны быть предоставлены.
Уюлдук аппараттардын таасир колдонмолору Specific Absorption Rate (Салыштырма Сиңме Чен) же SAR аттуу ченемин пайдаланат. Для определения уровня облучения для мобильных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения или SAR.
Патент ээсинин талабы боюнча берилген патентке айкын-ачык жана техникалык жаңылыштыктарга оңдоолор киргизилет. Коррекция очевидных и технических ошибок в выданный патент, осуществляется по запросу владельца патента.
Лигатурдук (брутто) масса – бардык компоненттерин эске алуу менен баалуу металлдын эритмесинин жалпы айкын массасы. Лигатурная (брутто) масса – фактическая общая масса сплава драгоценного металла с учетом всех компонентов.
Кардардын уюлдук телефон аркылуу банкка жөнөткөн билдирмелери аркылуу банктык эсебин аралыктан тескөө мүмкүнчүлүгү. Удаленное управление банковским счетом посредством сообщений, отправляемых клиентом банку с мобильного телефона.
Таасир тийгизүү - айкын объектке анда сандык же сапаттык өзгөрүү алып келүүчү, болбосо алып келиши мүмкүн болгон аракет. Воздействие - действие на определенный объект, вызывающих или способны вызвать его количественных или качественных изменений.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: