Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

Төлөм кабары

Платежное извещение
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Төлөм кабары

Кыргызский Русский
Төлөм Оплата
Төлөм карты карта оплаты
Төлөм карызы платеж по кредиту
Төлөм суммасы платежный счет
Төлөм теңдеми. Платежный баланс.
Патенттик төлөм патентная пошлина
Төлөм каражаттары Платежные средства
Провайдер үчүн төлөм Оплата поставщику "
төлөм чегинен ашып кетти. Превышение оплаты
Төлөм серверден эле табылды платеж был найден только на сервере
Төлөм буга чейин эле авторлошкон Оплата уже было разрешено
Төлөм жергиликтүү базадан эле табылды платеж был найден только в местной базе
Төлөм жергиликтүү базада жана серверде бирдей оплата равна в местной базе и на сервере
так ушундай реквизиттүү төлөм буга чейин болгон. Оплата с теми же реквизитами было.
Төлөм жергиликтүү базада жана серверде эки башка оплата различна в локальной базы и на сервере
Эки төлөм системасынын алкагында чыгарылган карт. Карта, выпущенная в рамках двух платежных систем.
Кыргызпатент тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарга төлөм Оплата пошлины Кыргызпатенту
Акча каражаттарын алуучу демилгечи болуп саналган төлөм. Платеж, инициатором которого является получатель денежных средств.
Кудайдын сөзү, башкача айтканда, кабары кандай гана зор күчкө ээ! Какая сила слово Божье, или сообщение, имеет!
Улантуу үчүн "Алга", же төлөм суммасын өзгөртүү үчүн "Артка" нукуурун басыңыз. Нажмите "Next" для продолжения или "Назад", чтобы изменить сумму платежа.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: