Меню
Эл-Сөздүк

Караңгы элге капыр да молдо.

Для темного народа и неверный — мулла.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
В миру Демид безумен, а в монастыре — отец игумен.

Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Караңгы элге капыр да молдо.

Кыргызский Русский
молдо Мулла.
Чыгарманы элге белгилүү кылуу укугу Право публикации работы
Бул адамдар тууралуу баяндаган кабарлар элге кызыктуураак болот. Истории, которые показывают этих людей являются более интересными для аудитории.
Бирок анын кесепети, биринчи кезекте, так ошол жалпы элге келип тийет. Но это больно массы.И это больно их в первую очередь.
Кудайдын падышалыгы силерден алынып, анын жемишин бере турган элге берилет Царство Бога будет отнято у вас и дано народу, приносящему плоды.
Өкмөт көбүрөөк акча сарптагысы келип жатса дагы, элге салык салгысы келбейт. Правительство хочет тратить больше и не хочет обложить налогом людей.
Ал саясий себептерден улам элге көбүрөөк салык сала албайт же салууну каалабайт. И он не хочет, чтобы налоговые больше, или по политическим причинам он просто не может облагать налогом более.
Кийинчерээк, көптөгөн ысрайылдык эместер ошол элге кошулушкан, ошо себептен Петир: Позже, многие не-израильтяне были также включены в этой стране, ибо Петр продолжал говорить:
Ошентип, өкмөт көбүрөөк акча сарптагысы келип жатса дагы, элге салык салгысы келбейт. Правительство хочет тратить больше и не хочет обложить налогом людей.
Эгерде чыгарма элге белгилүү болсо, автор аны кайра алуу жөнүндө ачык жарыялоого милдеттүү. Если работа была опубликована автором обязан сообщить публично о снятии его.
Сиз кандай гана форманы тандап албаңыз, кабардын чордону элге кызыктуу болуп, өзүнө тартып туруш керек. Какую бы форму вы ни выбрали, середина истории должны держать аудиторию занимается и интересуется.
Эгер өкмөт чыгымдарды көбөйтүүнү кааласа, ага акча чогултууга туура келет, демек, элге салык сала баштайт. Если правительство хочет потратить, он должен собирать деньги; он должен облагать налогом людей.
Эл мамлекеттик чыгымдардын көпчүлүк бөлүгүн жактырбагандыктан, Парламент элге салык салуудан баш тарткан. Люди не одобряли значительной части государственных расходов и парламент не стремится ввести налоги.
Адамдар дагы деле болсо, акча бирдигинин наркы түшсө, анын жалпы элге эч кандай залакасы тийбейт деп ойлошот. Люди до сих пор считают, однако, что уничтожение стоимости денежной единицы является то, что не повредит массы.
«Мен элге долбоорлорун ишке ашыруу үчүн гранттарды, донорлорду, кредиттерди табууга жардам берем», - дейт ал. "Я стараюсь, чтобы помочь людям или найти гранты, доноры, кредиты, все, что нужно, чтобы получить их проект собирается," сказал он.
Демек, өкмөт элге салык салып жаман көрүнүп отурбастан, жөн гана акчаны басып чыгарып, инфляцияга алып келет. Таким образом, правительство не облагает налогом людей, чтобы получить деньги для своего нового расходов; надувающейся;она печатает деньги.
Кабар жазуунун дагы бир негизги принциби- элге эмне болгону тууралуу айтып тим болуу эмес, эмне болгонун көрсөтүү. Один из ключевых принципов пресс написания, чтобы показать зрителям, что произошло, а не просто говорить им об этом.
Бул учурда күч колдонууга, тагыраак айтканда, мамлекеттик бийликти элге кысым көрсөтүү үчүн колдонууга туура келет. Это решение требует использования силовой репрессивной использования государственной власти, чтобы быть точным.
Демек, өкмөт элге салык салып жаман көрүнүп отурбастан, жөн гана акчаны басып чыгарып, бааларды кымбаттатып жиберет. Таким образом, правительство не облагает налогом людей, чтобы получить деньги для своего нового расходов; надувающейся;она печатает деньги.
–Улан Мелисбекович, улуттук домендик аймак деген эмне экендигин жакшы маалымдалбаган элге кыскача түшүндүрүп берсеңиз? - Мелисбек, пожалуйста, объясните кратко не осведомленных людей, что значит "национальной доменной зоне" означает?

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: