Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

банк тутуму

банковская система

Банк тутуму

Совокупность банков и других кредитных учреждений, взаимодействующих друг с другом и внешней средой и регулируемых соответствующим законодательством.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Банк тутуму

Кыргызский Русский
Банк тутуму Банковская система
банк жыйымдары комиссия банка
Банктык тейлөө тутуму Банковские механизмы
Банк канчалык кеч ачылат? Во сколько открывается банк?
Токой күтүүнү жүргүзүү тутуму Система реализации лесоустроительных
Чакырылган программанын флеш-эс тутуму . Caller SW вспышки.
Банк эсеп-кысаптары жана валюталык жөнгө салуу. Банковские счета и валютного контроля.
Коммерциялык банктар менен ишти уюштуруу тутуму Устройства с коммерческими банками
Банктар ортосундагы өтүмдүүлүк; банк ресурстары. Межбанковский ликвидности; Банковские резервы
18. Банктар ортосундагы өтүмдүүлүк; банк ресурстары 18 Межбанковский ликвидности;Банковские резервы
Жер жөнүндө мамлекеттик жер-кадастр маалымат тутуму Государственный информационная система земельного кадастра
Белгиленген тартипте банкрот катары таанылган банк. Банк, признанный в установленном порядке банкротом.
Улуттук банк тарабынан колдонулуучу жөнгө салуу чаралары Средства регулирования, применяемые Национальным банком
Банк-агенттердин көмөгү менен төлөмдөргө көзөмөлдүк кылуу Управление Платежи через агентство банков
Банктын башка банк-корреспонденттерде ачылган ностро эсептери. Счета ностро, счета данного банка, открытые в других банках-корреспондентах.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик резервинин бирдиктүү тутуму Единая система государственного материального резерва КР
Кыргыз Республикасынын аймагында бирдиктүү салык тутуму иштейт. Единый налог применяется система на территории Кыргызской Республики.
мыйзамдар тарабынан тыюу салынбаган башка банк операцияларын жүргүзүү. осуществлять другие банковские операции, не запрещенные законом.
Анын акча каражатынын эсебинен эсептешүүлөр жүзөгө ашырылган банк кардары. Клиент банка, за счет денежных средств которого осуществляется расчет.
Демократия – каршылык көрсөтүү эркиндигин камтыган башкаруу тутуму болгон. Демократия была задумана как система правления, при которой находился, прежде всего, свобода противопоставить.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: