Меню
Эл-Сөздүк

Атайын каражаттарга салыгы

Налог на специальные средства
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Атайын каражаттарга салыгы

Кыргызский Русский
Жер салыгы. Земельный налог.
Атайын учурлар. Особые случаи.
атайын макулдашуулар. специальных соглашений.
Баага сатуу салыгы кошулганбы? Цена включает налог с продаж?
Кабарчыны атайын жаңылтып көрөт; Подрезы писателя;
Камсыздандыруунун атайын түрлөрү Специальные виды страхования
Атайын ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган: Уполномоченный государственный орган по экологической экспертизе несет ответственность за:
Атайын чаранын мисалы болуп квота системасы саналат. Примером такого специального меры является система квот.
Өнүгүп бара жаткан өлкөлөргө тиешелүү атайын жоболор. Специальные положения, относящиеся к развивающимся странам.
пайда көздөгөн атайын кылмыш үчүн соттуулугу болбогон тех, кто не корыстной и умышленного записи преступности.
Союздун өлкөлөрүнүн ортосундагы атайын макулдашуулар. Специальные соглашения между странами Союза.
Кинематографиялык чыгармаларга карата атайын жоболор. Специальные положения, относящиеся к кинематографическим работам.
(9) жылдык бюджетте каралбаган атайын салымдарды бекитүү; (9) утверждение специальных пошлин не включенные в годовой бюджет;
Атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын компетенциясы Компетенции специально уполномоченных государственных органов
-мектеп жетекчилери үчүн менеджмент боюнча атайын курс уюштуруу; #ИМЯ?
чектерди атайын сүрөткө тартып алууда же сүрөттөөдө ката кетирсе ошибка специального обследования или описания границ
Мамлекеттик кызматка талапкер адамдарга коюлуучу атайын талаптар Специальное требование для государственных служащих
Потенциалдуу ижарачылар үчүн атайын жарнамалык компания иштеп чыгуу. Разработать специальную PR кампанию для привлечения потенциальных арендаторов.
Атайын даярдыгы бар адистер гана жабдууларды орнотуп же тейлеши керек. Только квалифицированный персонал должен обслуживать устройство или установить устройство в автомобиле.
Түздөн-түз инкубатор үчүн атайын «маркетингдик стратегияны» иштеп чыгуу. Разработать специальную 'маркетинговую стратегию' для самого инкубатора.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: