Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

Айырбаштоо келишими

Договор мены
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Айырбаштоо келишими

Кыргызский Русский
шериктештик келишими Договор партнерства
Агенттик Комиссия келишими Договор поручения комиссии
Унаа экспедициясынын келишими Договор Forwarding
Өмүрдү камсыздандыруу келишими Договор страхования жизни
Мүлктүк камсыздандыруу келишими Договор страхования имущества
Лизинг келишими жазуу жүзүндө түзүлөт. Договор аренды должен быть сделан в письменной форме.
Комиссия келишими жазуу жүзүндө түзүлөт. Договор комиссии заключается в письменной форме.
Бул тутум айырбаштоо иш-аракеттерин талап кылат. Эта система требует акты обмена.
Бул система айырбаштоо иш-аракеттерин талап кылат. Эта система требует акты обмена.
Унаа экспедициясынын келишими жазуу жүзүндө түзүлөт. Договор экспедирования заключается в письменной форме.
Камсыздандыруу келишими кат жүзүндө түзүлүүгө тийиш. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме.
Жөнөкөй шериктештик келишими жазуу түрүндө түзүлүшү керек. Договор партнерства должны быть совершены в письменной форме.
Жөнөкөй шериктештик келишими төмөнкү учурларда токтотулат: Договор товарищества прекращается в следующих случаях:
Мамлекеттик сатып алуулардын келишими жазуу жүзүндө түзүлөт. Договоров о государственных закупках должен быть заключен в письменной форме.
Комиссия келишими боюнча аткарылганды комитенттин кабыл алышы Прием Принципала Исполнения по Договору Агентства комиссии
Унаа экспедициясынын келишими боюнча экспедитордун жоопкерчилиги Ответственность экспедитора в соответствии с договором Forwarding
Камсыздандыруу келишими төмөнкүдөй учурларда күчсүз болуп саналат: Договор страхования считается недействительным в случаях, когда:
Зымсыз радиотелефон (уюлдук) байланыш кызматтарын көрсөтүү Келишими Договор о предоставлении услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи
Камсыздандыруу келишими ушул Кодексте каралган башка учурларда да жараксыз. Договор страхования считается недействительным также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
комиссия келишими боюнча аткарылгандардын бардыгын комиссионерден кабыл алууга; принять от комиссионера все выполненные под договором комиссии;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: