Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

Аймактык өкүлчүлүк

Региональное представительство
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Аймактык өкүлчүлүк

Кыргызский Русский
Өкүлчүлүк. Представление.
Гендердик өкүлчүлүк Пол Представление
Өкүлчүлүк укугу боюнча мурас алуу Наследование по представлении
Борбордук Азия Аймактык ВИЧ СПИД Программасы (БААВСП) Центрально-азиатского регионального ВИЧ / СПИДу (CARHAP)
Токой чарбачылыгын башкаруучу аймактык мамлекеттик органдар Органы управления лесного территориальных государственных
вич спид боюнча Борбордук Азиялык аймактык программасы (ВСБААП) Центрально-азиатского регионального ВИЧ / СПИДу (CARHAP)
Мамлекеттик башкаруу органдарындагы гендердик өкүлчүлүк: актуалдуу жагдай Пол Представительство в государственных органах: реальная ситуация
ЖМКнын аймактык журналисттерине Этика күнүн үзгүлтүксүз өткөрүү сунушталды. Журналисты региональных СМИ были приглашены проводить регулярные Дни этики.
Токой чарбачылыгын башкаруучу аймактык, аймактар аралык мамлекеттик органдар Область, межобластного государственных органов управления лесами
3. Администрациялык-аймактык бирдиктердин чек араларын белгилөө жана өзгөртүү; 3) установление и изменение границ административно-территориальных единиц (областей, города Бишкек, районных, Айыл кенеш);
Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшүнүн маселелерин чечүү; решении вопросов административно-территориального устройства КР;
Бирок аялдар менен эркектер ар кандай түзүмдүк бөлүмдөрдө бирдей эмес өкүлчүлүк кылат. Тем не менее, мужчины и женщины не в равной степени представлены в различных структурных подразделений Министерства.
Семинар Азиянын аймактык өнүктүрүү фондунун жардамы астында уюштурулду жана Пекинде өттү. Семинар был организован в сотрудничестве с Азиатским региональным фондом развития и был проведен в Пекине.
Аймактык мамлекеттик администрациянын токой мамилелерин жөнгө салуу жагындагы компетенциясы Компетенция областных госадминистраций в регуляции лесных отношений
Каттоо карталары эки түргө - аймактык каттоо картасына жана индекстелген каттоо картасына бөлүнөт. Регистрационные карты делятся на две категории - картах зоны регистрации и индексных карт регистрации.
Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан тескөөгө алынган административдик-аймактык бирдик бюджети. Бюджет административно-территориальных единиц, управляемых местными органами власти.
социалдык-экономикалык өнүгүүнүн тармактык жана аймактык концепцияларын, программаларын жана пландарын; Концепций, программ и планов отраслевого и территориального социально-экономического развития;
Аймактык каттоо картасында катталуучу секторлордун чектери, географиялык орду жана номерлери көрсөтүлөт. В зоне регистрации карте границы, географическое местоположение и число регистрационных секторах показаны.
Аялдар өкүлчүлүк кылган жогорку деңгээл - бөлүмдүн башчысы жана аймактык өкүлчүлүктүн жетекчисинин орун басары. Самый высокий уровень, где представлены женщины есть глава Отдела и заместитель начальника регионального представительства.
Аймактык ЖМКларда Жайкы мектеп жана көчүп жүрүүчү резиденциялар өткөрүлдү.Иликтөө жанрында 20 материал даярдалды. Летом жилой школа прошла для региональных СМИ и 20 следственных статьи были написаны.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: