Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: шарттуу формат

Кыргызский Английский
шарттуу ыңгай conditional mood
жарамсыз формат же маани invalid format or value
кайра даректешкен чалуу, шарттуу . Call forwarded conditional .
шарттуу белгилер, жүгүртмөлөр, эрежелер signs, schedules and rules
шарттуу белгилер, жүгүртмөлөр, эрежелер; signs, schedules and rules;
шарттуу номурге чалууну кайра даректештирүү . Call forwarding on conditional .
Чакыруулардын баарын шарттуу кайра даректештирүү All conditional call diverts
2008-жылдагы инфляция динамикасында шарттуу түрдө эки мезгилди бөлүп көрсөтүүгө болот. There can be conventionally marked two periods in the 2008 inflation dynamic.
Высокая информативность, следовательно, восстанавливает формат события, не считаясь с затратами. Портрет потребителя ускоряет повседневный баинг и селлинг, не считаясь с затратами.
Сатуучу - соода-сатык келишимине ылайык лизинг берүүчүгө лизинг предмети болуп саналган мүлктү шарттуу мөөнөткө сатуучу жеке же юридикалык жак. Supplier - an individual or a legal entity that in accordance with a purchase agreement with the lessor sells the leased asset.
Башка учурлардын баарында программада мелдештин Катышуучуларын белгилөө шарттуу, ал эми мелдеш өткөн жер жөнүндө маалымат кызыктыруучу мааниге ээ. In all other cases the numeration of the participants of contest in the program is conventional, and the data on the place of contest is informational.
Эгерде өтүнмө ээсине байланыштуу болбогон жагдайлардан улам, шарттуу артыкчылыкты сураган өтүнмө белгиленген мөөнөттө берилбей калса, бул мөөнөт эки айдан ашпаган мөөнөткө узартылышы мүмкүн. If due to the circumstances beyond control of an applicant the application claiming conventional priority could not be filed within the required term, the time period may be extended but not more than for two months.
Банктын баланстык эсептеринде тиешелүү учурда чагылдырылбаган келишимдик шарттуу милдеттенмелер, бирок алар кабыл алынган милдеттенмелердин келечекте аткарылышына, б.а. акча каражаттарынын агылып чыгышына алып келиши мүмкүн.
Алардын айырмасы мусулман өлкөлөрүн, динге шарттуу мүнөздө гана ишенген мусулмандар башкарса, ислам өлкөлөрү Мухаммад Пайгамбар жазып кеткен диний жана социалдык назарияттарды колдонуу менен, мыйзамдык жана саясий тартипти орнотот. The difference here turns upon the fact that Muslim states are led by Muslims who might show only a nominal respect for their religion while Islamic states structure their legal and political orders around an application of religious and social doctrine,
Каада-салттар же шарттуу белгилер топтому же мыйзамдардын адамдарга карата, алардын бир жерде турганда же бир юрисдикциядан башкасына өткөндө кандайча колдонулаарын белгилеген мыйзам механизмдери болгондо гана, коом толук кандуу жашап кете алат. For a society surely exists when there is some established set of customs or conventions or legal arrangements specifying how the laws apply to persons whether they stay put or move from one jurisdiction to another within the greater realm.
Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган жеке адамдар же чет өлкөлүк юридикалык тараптар же алардын ишенимдүү патент өкүлдөрү, өтүнмө берилген күндү белгилөөгө, алым төлөөгө, мурунку өтүнмөнүн көчүрмөсүн берүүгө, ошондой эле шарттуу артыкчылык тал Natural persons residing out of the Kyrgyz Republic or foreign legal entities or their patent agents shall conduct operations related to obtaining patents as well as protection of object of industrial property through the patent agents registered at Kyrgy
Шарттуу артыкчылык укугун пайдаланууну каалаган өтүнмө ээси, өтүнмөнү Кыргызпатентке берип жаткан кезде же өтүнмө берилген күндөн тартып эки айдын ичинде, аны көрсөтүүгө жана мурун берилген өтүнмөнүн көчүрмөсүн тиркөөгө же аны Кыргызпатентке өтүнмө түшкөн An applicant wishing to use the right of conventional priority must indicate this during filing of an application or during two months from the date of file of an application with Kyrgyzpatent and attach a copy of the initial application or present it not
“Ээ” жана “коноктор” деген түшүнүктөр колдонулган мелдештерде, беттешүү нейтралдуу талаага (шарттуу белгилениши Н.Т.) которулган учурларда, коюмдар күчүндө калат, атаандаш команданын талаасына которулган учурларда (бир шаардын командалары болбосо) - коюмд In the competitions, where the terms "hosts" and "guests" are applicable, in case of the match transfer to the neutral field (code designation N.F.), the stakes remain valid in transfer to the field of competitor team (except for cases when the teams from
Учурда кескин айрыкчалык принципте жаңы гана баш көтөрүп келе жаткан атаандаш сот адилеттигинин назарияты бар, ага ылайык көптөгөн жазуучулар көңүлгө туура келбеген укук тартибинен “чыгып кетүү” укугун сунушташат, бирок шарттуу либерализм, айрыкча Америка There is a nascent theory of competitive jurisdictions in extreme individualist thought and as we have noticed many writers have recommended the right of ‘exit’ from unwelcome legal orders but conventional liberalism, especially in America, presupposes th
Эл аралык камдык активдер, алар ЭВФ тарабынан түзүлөт жана анын мүчөлөрү ортосунда колдо болгон расмий камдарга толуктоо катары таркатылат. ЭВФтин атайы карыз алышуу укугуна ээ мүчөлөрүндө АКУну кайтарып берүү боюнча реалдуу (шарттуу) милдеттенмелер келип чыкпайт. АКУ ЭВФке мүчө мамлекеттердин жана АКУга ыйгарым укук чегерилген ээлик кылуучулардан болуп саналышкан эл аралык финансылык мекемелердин чектүү санынын гана активдеринен боло алат. АКУ наркы АКШ доллары, евро, япон йени жана фунт стерлинги сыяктуу 4 валютадан турган валюта куржунунун негизинде аныкталат.
АКУга каражаттарды салууда “авуар” деген түшүнүк пайдаланылат, бул ЭВФке мүчө болгон башка мамлекеттерден чет өлкө валюталарын же башка камдык активдерди алууга шартсыз укук.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: