Меню
Эл-Сөздүк

чекене соода

 • retail business
 • retail trade
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: чекене соода

  Кыргызский Английский
  соода тармагы; trading network;
  Соода белгиси (тейлөө банкы) Trade Mark (Service Mark)
  Соода белгисин укуктук кароо Legal Protection of Trade Mark
  Соода белгисин пайдалануу укугу Right to Use the Trade Mark
  соода-сатык келишиминде - сатуучу; seller - in sale contract;
  соода белгилери (тейлөө белгилери); trademarks (service marks);
  Насыяны кеңейтүү жана соода айлампасы Credit Expansion and the Trade Cycle
  16. Насыяны кеңейтүү жана соода айлампасы 16 Credit Expansion and the Trade Cycle 66
  Соода белгисин пайдалануунун кесепеттери Consequences of Non-use of the Trade Mark
  Соода белгиси болгон укуктун башкага өтүшү Assignment of Right to the Trade Mark
  Ал адатта эркин соода келишимдерин да колдойт. He also has generally backed free trade treaties.
  Бул бардык жактарда колдонулган соода эрежеси. This is something which trade usage determines everywhere.
  соода белгисине өзгөчө укукту бузгандык жөнүндө; infringement of the exclusive right to a trademark;
  Соода белгисине болгон укук күбөлүк менен ырасталат. Right to trade mark shall be attested by the certificate.
  Уюмдун фирмалык аталышын соода белгисиде пайдалануу Use of Firm Name of Legal Entity in Trade Mark
  Соода жана жарнак үчүн жабдуулар, көрсөткүч белгилер. Equipment for trade and advertising signs.
  Nokia, Nokia Connecting People жана Navi жөн же катталган соода маркалары. Nokia, Nokia Connecting People, and Navi are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation.
  Соода белгисине болгон укукту бузгандык үчүн жоопкерчилик Liability for the Breach of the Right to the Trade Mark
  Бул соода айлампасы капиталисттик тутумдагы эң кызык көрүнүш. This is the trade cycle, the most interesting phenomenon of the capitalistic system.
  Соода белгисине болгон укукту башкага берүү жөнүндө келишимдин түрү Form of the Agreement on Assignment of the Right to the Trade Mark

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: