Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: чекене баада сат-

Кыргызский Английский
Чекене төлөмдөрдү иштеп чыгуу жана өткөрүү үчүн колдонулган система.
Чекене рынокто чет өлкө валютасын сатып алып жана саткан институционалдык бирдик.
Дүң-чекене соода чөйрөсүндө ишкерлик субъектин түзүү жана өнүктүрүү маселелери каралды. It is considered questions of establishment and development of business entity in the sphere of distributing trade.
Алынган натыйжаларды дүң-чекене соода чөйрөсүндө ишкерлик субъектин түзүү практикасында колдонууга болот. Obtained results can be applied in case of establishment business entities in practice in the sphere of distributing trade.
Алар чийки затты өкмөт белгилеген баада сатып алып, өкмөт белгилеген баада даяр өнүмдөрүн сатып, өкмөт дайындаган жумушчуларды алышкан. They had to buy raw materials at prices set by government, sell to other firms at prices determined by government, and employ workers assigned to them by government.
Эгерде комитент бул милдетин аткарбаса комиссионер бул мүлктү сактоого өткөрүүгө же комитент үчүн пайдалуураак баада сатып жиберүүгө укуктуу. Should the principal fail to perform this obligation, the commission agent may either transfer the property for the bailment or sell it at the best possible price for the principal.
Опцион - тараптар мурдатан түзүлгөн келишим (макулдашуу) боюнча аныкташкан мөөнөттө, баада жана шартта кыймылсыз мүлктү сатып алуунун же ижаралоонун артыкчылык укугу. Option is a priority right of purchase or lease of the immovable property within the period, at the price and on the conditions stipulated by the parties in the preliminary contract (agreement).
Советтик башкаруу мезгилинде булар техниканы өтө төмөнкү баада оңдоо жана чач алуу кызматтары сыяктуу негизги кызмат көрсөтүүлөр менен жергиликтүү калкты камсыздоочу тейлөө борборлор болгон. These were service centres that existed under Soviet rule which provided basic services such as repairs and hairdressers, at very low prices, for the local population.
Келечекте аныкталган күнү алдын ала макулдашылган баада, аларды кайтара сатуу/сатып алуу милдеттенмеси менен экинчилик рыногунда мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу/сатуу боюнча операция.
Мөөнөтсүз болуп саналган аз суммадагы төлөмдөр. Чекене төлөмдөргө камсыздандыруу төлөмдөрү, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөр, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуулар ж.б. кирет.
Өзүндө эсептешүү банкын жана алар ортосунда түзүлгөн агенттик келишимдин негизинде банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым түрлөрүн сунуштоо боюнча ишкердикти жүзөгө ашырган чекене агенттерди камтыган система.
Чекене агенти төлөөчүлөрдөн алынган акча каражаттарын эсепке алуу боюнча жана белгилүү бир алуучулардын пайдасына гана эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн колдонулган эсептешүү эсебине ээ болгон банк же анын филиалы.
Банк жана агент ортосунда түзүлгөн агенттик келишимдин негизинде чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым түрлөрүн банктын атынан сунуштоо ыкмасы, ал банктарга өз кызмат көрсөтүүлөрүн банктын имаратынан тышкары да сунуштоого өбөлгө түзөт.
«Узун кезек: эмне үчүн бизнестин келечеги азыраак же көбүрөөк сатууда» нын автору Крис Андерсон интернет продюсерлер менен дистрибьютерлерге салттуу чекене сатыкта сатылбаган продукцияларды көрүүчүлөргө жайылтууга кантип өбөлгө түзөрүн баяндайт. In The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More, author Chris Anderson describes how the Web enables producers and distributors to target niche audiences with products that don’t sell in high enough volume for traditional retail outle
Эл өкмөттүн бааларды белгилеген буйруктарына баш ийип, сатуучулар товарларын туруктуу кардарларына мурунку баада же өкмөт белгилеген баада сатышы мүмкүн, бирок натыйжада, чөнтөгүнө кошумча акча түшө турган адамдарга сатып алганга эч нерсе калбай калат. The government fails to recognize the fact that if the public really obeys its price-fixing orders, sellers will sell their entire supply of commodities to regular customers at the former or fixed prices with the result that those into whose pockets the a
Ошондой эле биз айрым тармактарда кеңеш берүү кызматтары башкаларга караганда көбүрөөк колдонуларын байкадык, атап айтканда, бизден пайда алуучу компаниялардын көбү дүң жана чекене соода секторунда болсо, бенефициарлардын эң аз саны машина куруу жана сала We also notice that some industries use consulting services more than others, that is, the largest share of beneficiary companies are in the wholesale and retail sectors, while the smallest number of beneficiaries come from the machinery production and he
Эгерде комиссионер мүлктү комитент менен макулдашылган баадан жогорку баада сатып алса жана комитент мындай сатып алууну кабыл алууну каалабаса, үчүнчү жак менен түзүлгөн бүтүм жөнүндө кабарды алары менен комитент бул тууралуу комиссионерге билдирүүгө мил Should the commission agent buy the property at a price higher than agreed upon with the principal, the latter if unwilling to accept such purchase shall announce of this to the commission agent without delay, on receipt of the notice on entering into tra
«Корголбогон» чөйрөлөрдө ийгиликтүү иштешкен ишканаларга белгилүү бир шарттарды аткарган учурларда гана (кошумча жумушчу орундарын түзүү, ижара акысын рыноктук баада төлөө, жаңыдан иш баштаган ишканалардын өнүгүшүнө салым кошуу) инкубаторлордун ички карда Companies that are already operating successfully in an 'unprotected' environment should only be allowed access as internal incubator clients if certain conditions (e.g. creation of additional jobs, payment of rents under market conditions, or contributio
Банктын компьютердик түйүнүнө үй же кеңсе терминалдарды (өздүк компьютер, стационардык телефон) туташтыруу аркылуу, «үйдө» аралыктан банктык тейлөө жана банктардын кардарларга (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга) чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо ыкмасы.
Сунуштоочу (акча каражаттарын алуучу) алдында акча милдеттенмесин аткаруу максатында акча каражаттарын чекене агентке же банкка салууну, анын ичинде сунуштоочулардын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн алдын ала төлөөлөрдү жүзөгө ашырган кардар, жеке адам же юридикалык жак.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: