Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: тамыр элемент

Кыргызский Английский
тамыр vein
тамыр; vein;
кан тамыр vein
көк тамыр; vein;
күрөө тамыр arteries
Суутек химиялык элемент болот. Hydrogen is a chemical element.
чечимди даярдоонун тутумундагы элемент. Element in a decision-making system.
Мамлекеттин чет өлкөлүк элемент менен жарандык-укуктук мамилелерге катышышы Participation of State in Civil Relationships with the Foreign Element
Бирок ислам дининде “демократиялык” элемент болгону менен, аны жөнөкөй сандар менен түшүнүүгө болбойт. But yet there is a ‘democratic’ element in Islam as long as that is not understood in terms of mere numbers.
Чет өлкөлүк элемент тарабынан татаалдашкан жарандык-укуктук мамилелерге карата колдонулууга тийиш болгон укуктарды аныктоо Determination of Law Subject to Application to Civil Law Relations Complicated with Foreign Element
Бирок, бир караганда сабатсыз адам айткандай бул ырастаманы жаңылыш түшүнүп алуу мүмкүн эмес, себеби “ислам калыптарында” плюрализм деген маанилүү элемент бар. However, this superficially illiberal statement must not be misunderstood, for those ‘Islamic patterns’ include an important element which is pluralistic.
Эгерде мыйзамда башкача каралбаса, чет өлкөлүк элемент менен жарандык укуктук мамилелерге мамлекеттин катышуусуна ушул бөлүмдүн эрежелери жалпы негиздерде колдонулат. The rules of this section shall be applied to civil relationships with the foreign element with participation of the state on the general grounds, unless otherwise provided by the law.
Эгерде ушул берененин биринчи бөлүгүнө ылайык колдонулууга тийиш болгон укукту аныктоо мүмкүн болбосо, чет өлкөлүк элемент менен татаалдашкан жарандык-укуктук мамилелер менен кыйла тыгыз байланышта болгон укук колдонулат. In the event if in accordance with point one of this Article it is impossible to determine the law subject to application, the law shall be administered which is most closely connected with relationships of private law complicated with foreign elements.
- ушундай аталышта аны пайдалануу укугуна ээ болгон адамдын ысымына катталган товардык белгидеги корголбогон элемент катары киргизилгенден башка учурларда ушул Мыйзамга ылайык корголгон товарлардын жасалган жерлеринин аталыштары. - appellations of origin protected in accordance with this Law, except the cases when it is included as non-protected element into a trademark registered in the name of person which has a right to use such appellation.
Ошентип баалар жогорулап жатканда, пайыздык чен дагы жогорулайт, себеби бул учурда пайыздык ченде “кошулган сыйакы” деген элемент, башкача айтканда, карыз берүүдөн эмес, товарларды сатып алуудан түшкөн кирешенин ордун жабуу иш-аракети камтылышы керек. Therefore, the state of affairs in which prices are going up is necessarily a state of affairs in which the rate of interest will go up also, because under such conditions the rate of interest must contain an element which I have called the “price premium
Чет өлкөлүк жарандар же чет өлкөлүк уюмдар катышкан же болбосо башка чет өлкөлүк элемент менен татаалдашкан жарандык-укуктук мамилелерге карата колдонулууга тийиш болгон укук ушул Кодекстин, башка мыйзамдардын, эл аралык келишимдердин жана таанылуучу эл а Law subject to application to relationships of private law with participation of foreign citizens or foreign legal entities or complicated with other foreign element shall be determined on the ground of this Code, other laws, international treaties and re
Карыздын төлөнбөгөн номиналдык наркы менен операция жүргүзүлгөн валюта үчүн колдонулган пайыздык чен боюнча дисконттолгон, карызды тейлөө боюнча келечектеги төлөмдөрдү салыштыруу максатында, кредит же насыя (займ) берилген учурга карата жүргүзүлгөн, карыздын номиналдык наркына пайыз түрүндө туюндурулган таза келтирилген наркты эсептөө. Карыздын жеңилдетилген деңгээли (же байланыштуу жардамдын) эки тараптуу негизде окшош эле эсептелет, бирок карыздын номиналдык наркынын ордуна насыянын (займдын) жалпы наркы, б.а. кредитор тарабынан берилген сыяктуу эле, берилбеген каражаттарды да эске алуу менен алынат, ал эми булардын айырмасы грант-элемент деп аталат (Грант-элементти жана Таза келтирилген наркты карагыла.)

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: