Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: тазалоо

Кыргызский Английский
тазалоо brush
тазалоо; scour;
Көпчүлүк мектептерде дааратканалар жетишсиз жана аларды тазалоо дайыма жүргүзүлбөйт. The number of toilets in many schools is inadequate and they are not regularly cleaned.
2 Аппаратты чакыруу жасоого даяр кылуу жана экранды тазалоо үчүн аяктоо баскычын керектүү санда басыңыз. 2 Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the device for calls.
• Күчтүү химикаттарды, тазалоочу эритмелерди же кир кетирүүчү каражаттарды аппаратты тазалоо үчүн колдонбоңуз. • Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
АКШ Өкмөтүнөн бөлүнгөн каражат баардык үч аймактагы арыктарды тазалоо жана калыбына келтирүү иштерин аткарууга жумшалат. In response, U.S. Government funds will deploy mechanized excavation and rehabilitation services to clean and restore canals in all three municipalities.
токойлорду калдыктардан тазалоо - дарактардын илдеттердин жайылышына жана өрттүн чыгышына жол бербөө максатында бороон - чапкындан кулаган дарактардан арылтуу; cleaning of forests - removal of wind-fallen trees with purpose to prevent disease spreading and forest fires;
Ал Болгариянын элет жерин сүйөт, бирок сууга таштанды көп ташталгандыктан, ал кыштакта биринчи жолу өзөндү тазалоо ишин уюштуруп, окуучуларын, алардын ата-энелерин, чоң ата-чоң энелерин буга катышууга чакырды. He loved the Bulgarian countryside but lamented the junk littering the streams, so he helped organize the first river clean-up in the village and invited students, their parents and their grandparents to participate.
- башка мамлекеттердин суу чарба курулуштарын пайдалануу менен байланышкан суу ресурстары жөнгө салынган учурда суу объектилеринен сууну алуу, аны жөнгө салуу, ташуу, тазалоо жана башка суу чарба иш-чаралары менен байланышкан чыгымдардын ордун толтурууну; - recovery of costs related to water intake from water objects, regulation, transportation, purification and other hydroeconomic activities, in case water resources are regulated by means of water structures of the other countries;
Өнөр жай плантацияларын кыюуда жана утурумдук пайдаланууда жыгач даярдоонун көлөмү токойду пайдалануунун ченемдерине таянуу менен, ал эми башка кыюуларды жүргүзүүдө - токой аянттарын курулуш объекттери үчүн тазалоо, жол салуу жана башка токой чарбалык иш The volume of timber harvesting, when making cuttings in industrial plantations and intermediate use cuttings, shall be determined based on the forest use norms and in case of other cuttings - by the amount of work done when cleaning forest areas for cons
Башкарасуу сууалгычын жана тазалоо курулмаларын калыбына келтирүүнү аяктоо максатында иштерди жана кызматтарды аткаруу, анын ичинде аталган курулманы иштетүү үчүн суу соргучтарын жана башка техникалык жабдууну сатып алуу жана орнотуу, электр өткөргүч сызы Carrying out works and services to complete the rehabilitation of the Baskarasuu Water Intake and Treatment Plant, including procuring and installing water pumps and other technical equipment for the operation of said plant, constructing a power transmiss

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: