Меню
Эл-Сөздүк

таануу

 • recognition
 • knew
 • know
 • knowing
 • wis
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: таануу

  Кыргызский Английский
  таануу; confession;
  саясат таануу; political science;
  Товардык белгинин катталышын жараксыз деп таануу Invalidation of the Registration of a Trademark
  Жеке адамды дайынсыз жок болду деп таануу жана өлдү деп жарыялоо Acknowledgment of Individual Missing and Declaration of His Death
  Жеке адамды дайынсыз жок болду деп таануу жана өлдү деп жарыялоо сот турган өлкөнүн укугу боюнча ишке ашырылат. Acknowledgment of the individual missing and declaration of his death shall be subordinated to the law of the country of forum.
  Жарандык абал актыларын күбөлөндүрүү катарында чет мамлекеттик органдар тарабынан берилген документтерди таануу Acknowledgment of Documents Issued by the Bodies of Foreign State in Certification of Acts of Civil Status
  Жеке адамды аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп таануу сот турган өлкөнүн укугу боюнча ишке ашырылат. Acknowledgment of the individual incapable or partially capable shall be subordinated to the law of the country of court.
  Даниелдин энеси америкалык, атасы израилдик, ал Ратжерс университетинин алдындагы Дуглас кыздар колледжинде окуп, Жакынкы Чыгыш таануу адистигин алды. Danielle’s mother is American, father is Israeli, she has now graduated from Douglass College, the women's college within Rutgers University, with a degree in Middle Eastern studies.
  Улуттук команда 1-класстар (жазганды үйрөтүү, окуу, математика, мекен таануу) жана 5- класстар (эне тили, адабият, математика, табият таануу жана тарых) үчүн ааламдык билим берүүнүн идеяларына негизделген сабактарды даярдашты. The national team prepared lessons on the basis of the principles of global education for grade (teaching writing, reading, mathematics, homeland studies) and for grade 5 (teaching native language, literature, mathematics, natural sciences and history).
  Автордук укук (интеллектуалдык иштин натыйжасынын автору катары таануу укугу) мүлктүк эмес жеке укук болуп эсептелет жана чыгармачыл эмгеги менен интеллектуалдык иштин натыйжасын түзгөн адамга гана таандык болушу мүмкүн. The right of authorship (Article threeright to be recognized as the author of the result of intellectual activity) shall be a personal non-property right which may only belong to the person who created the result of intellectual activity by his creative l
  Каралып жаткан контекстте, Джон Локктун өз назариятын теологиялык негиз менен түптөгөнү, тагыраак айтканда, жарандык коомдун негизги принциптерин таануу үчүн, Кудай адамга ой жүгүртүү жөндөмүн берген деген көз-карашы эч кандай мааниге ээ эмес. In this context it does not even matter that Locke gives a Director of Liberal Institute, Berlin, Germany theological foundation to his theory, namely that God has given men the faculty of reason to recognize the basic premises of civil society.
  Ачык ой-пикир коомдук фонду Бишкектеги ЕККУнун борборуна маалыматтарды чогултууга, дин тутууну камсыз кылуучу кырдаалдардын серебин түзүүгө мүмкүнчүлүк берген колдоо үчүн, Фридом Хауз уюмуна дин таануу маселелери боюнча кеңеш берүүнү колдогондугу үчүн ыра Open Viewpoint Public Foundation would like to thank OSCE Office in Bishkek for the support that allowed collection of the information and enabled preparation of the review of the situation regarding religious freedom, as well as to thank Freedom House fo
  - Кыргыз Республикасында белгиленген тартипте таанылган жалпыга белгилүү товардык белгилер. Кыргыз Республикасында товардык белгинин жалпыга таанымал болуу критерийлери жана жалпыга белгилүү болуу тартибин таануу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бе -recognized in established order as well-known trademarks in the territory of the Kyrgyz Republic. The well-known criteria for a trademark and order of well-known recognition are established by the Government of the Kyrgyz Republic;

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: