Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: сертификат

Кыргызский Английский
Квалификациялык сертификат, лицензия qualification certificate, license
Квалификациялык сертификат чектелбеген мөөнөткө берилет. The qualification certificate shall be issued without time limitation.
Экзамендер бербей туруп квалификациялык сертификат алууга укуктуу болгон адамдар Persons entitled to receive a qualification certificate without passing exams
Маекте 72 сааттан 100 саатка чейинки базалык курсту стандартташтыруу жана борборлоштуруу зарылчылыгы жөнүндө сунуштар айтылды. Бул курс бүткөндөн кийин мамлекеттик үлгүдөгү сертификат берилет. There were proposals during the interview on necessity of standardization and centralization of basic course, lasting from 72 to 100 hours, at the end of which there will be certificates of the state format issued.
Экзамендер бербей туруп квалификациялык сертификат алууга укуктуу болгон адамдар Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигине ушул Мыйзамдын алтынчы беренесинде белгиленген эрежелер боюнча арыз беришет. Persons entitled to receive a qualification certificate without passing exams shall apply to the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic in accordance with the ruling established by Article Six of this Law.
Салык консультантына сынактарды ийгиликтүү тапшырган адамдар жана сынактар бербей туруп, квалификациялык сертификат алууга укуктуу болгон адамдар Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги белгилеген формада квалификациялык сертификат алышат. Persons who have successfully passed exams for the title of a tax consultant and those having the right to receive a qualification certificate without passing exams shall receive the qualification certificate in accordance with the form established by the
Аманат (депозиттик) сертификаты – банкка салынган аманат суммасын жана аманат ээсинин (сертификат ээсинин) белгиленген мөөнөттүн бүтүшү менен аманат суммасын жана сертификат берген банкта же ошол банктын кайсыл болбосун филиалында сертификаттарда шартталган пайыздарды алуу укугун тастыктаган баалуу кагаз болуп саналат.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)


Такое же слова на других языках:

RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: