Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: кайрылуу

Кыргызский Английский
кайрылуу address to
Кабардын аяк жагында кабарчы окуядагы жеке образга кайрылуу менен баянды жыйынтыктайт. Toward the end, the reporter would return to the individual character's story as a way of concluding the narrative.
(3) ушул Мыйзамдын 27-беренесине ылайык шериктик тарабынан сотко кайрылуу чечими кабыл алынганда . (3) any decision of the partnership to initiate an action in court under Article 27 of the present law.
Укуктук чектөөлөр атайын көрсөтүлгөн болсо, автордук укук үчүн журналда көрсөтүлгөн укук ээлерине кайрылуу керек. If they carry explicit copyright restrictions, permission must be sought from the copyright holders noted in the journal.
муниципалдык кызматты өркүндөтүү тууралу сунуштарды киргизүү боюнча мамлекеттик бийлик органдарына жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына кайрылуу; submit proposals on improving the municipal service to state government and local self-governance bodies;
Ушул берененин жоболору жөнөтүүчүлөрдүн ушул мыйзамга ылайык пикир келишпөөчүлүктөрүн алдын ала чечпей туруп сотко кайрылуу укугуна чек койгон катары каралышы мүмкүн эмес. The provisions of this article shall not be considered as the limitation of the rights of suppliers to seek judicial review in the court without prior resolution of disputes in accordance with this law.
Салык консультантын жоопкерчиликке тартуу кардардын (ишеним көрсөтүүчүнүн) күнөөлүү жактын келтирилген зыяндын ордун толтуруп берүүсү жөнүндөгү талап менен сотко кайрылуу укугуна чек койбойт. Calling a tax consultant to account shall not limit the right of the client (principal) to apply to court with the requirement of compensation for the damages caused by the guilty person.
өзүнүн укуктарын, социалдык экономикалык жана кесиптик кызыкчылыктарын коргоо, муниципалдык кызматка байланышкан талаштартышты чечүү максатында тиешелүү тартипте сотко, кесиптик жана башка органдарга кайрылуу; according to the established procedure appeal to court, trade union and other bodies in order to have his/her rights, social, economic and professional interests protected, disputes related to municipal service settled;
Жергиликтүү жамаат жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кайрылуу жолу менен муниципалдык менчикти башкарууга жана тескөөгө түздөн-түз катышат, бул кайрылуулар тийиштүү чараларды кабыл алуу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ми Local community is entitled to have access to the information, contained in the registry of municipal property objects, exercise public control over management and disposal of the municipal property by the local-self government bodies

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: