Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: жаңылыктар тобу

Кыргызский Английский
гольф тобу golfball
Кандай жаңылыктар бар? What's the news?
Айыл-апада эмне жаңылыктар бар? What's the news from back home?
Чакырып жаткан абоненттин тобу . Caller group .
Кириш сөздүн эки тиби тең актуалдуу жаңылыктар үчүн колдонулушу мүмкүн. Either type of lead can be used for a hard- news story.
Ал мында аялдардын чакан тобу менен балчылык кылып, балын туристтик базарда сатты. During her time there, she worked with a small group of women to build and maintain beehives and sell honey to the tourist market.
Биз эл качан келет деп күтүп отурдук, күтүп отурдук, жана акыры улгайган кишилердин тобу холго кирип келишти. We waited and waited for people to show up, and finally, a group of older people walked into the hall.
Мисалы, таштандылардан арылуу көйгөйүн чечүү үчүн, жарандардын тобу таштандыларды чогултуу бригадасын уюштура коюшат. For example, a citizens’ group pulls together a clean up crew to deal with the problem of garbage collection.
Күтүлбөгөн жаңылыктар болуп кетсе, кабарлардын айрымдарын алып салууга туура келет, анткени алардын мааниси кемип калат. News will happen that was not anticipated, and stories will be dropped because they didn't turn out as expected.
Ишке жарактуу жыгачтар - эл чарбасынын жана калктын муктаждыгы үчүн жыгачтардан иштелип чыгуучу, токой материалдарынын кеңири тобу. Industrial timber is a large group of forest materials processed from timber both for economy and people.
кадыресе басма сөз маалыматынын мүнөзүнө ээ болгон күндөлүк жаңылыктар жөнүндө маалыматтар же күндөлүк окуялар жөнүндө билдирүүлөр; news of the day, reports on current events having the nature of general pressinformation;
Киностудиялардын тобу цифралык технологияны толугу менен кинотеатрларга жайылтуу максатында «Цифралык фильм демилгесин» сунуш кылышкан. The Digital Cinema Initiative was put forth by a group of studios to bring digital technology all the way to theaters.
Биз жамааттардын лидерлеринин тобу менен топтошуп кол салууну талкуулоо үчүн эң башында чогулткан жыйналыштардын бири күнү бүгүнкүдөй эсимде. I still remember one of the very first meetings we put together to discuss gang violence with a group of community leaders.
Дирборнда жана башка жерлерде жашаган арабдардын көбү мусулман эмес, христиан, ал эми Лос-Анжелесте жашаган америкалык ирандыктардын бир тобу иудей. Many of the Arabs living in Dearborn and elsewhere are Christian, not Muslim, and a number of Iranian Americans living in Los Angeles are Jewish.
Оор жаңылыктар тике корутундуну талап кылат, мисалы, «Зимбабве индепендент» гезитинде бир кабар «Контрабандисттер Зимбабвенин алтын өндүрүшүнө доо кетиришти» деген ат менен берилген. Hard news stories demand a straight summary, like this headline from The Zimbabwe Independent newspaper, "Smugglers Dent Zimbabwe's Gold Production."
Мамлекеттик кызматтын кадрлар резерви (мындан ары - кадрлар резерви) - бул мамлекеттик кызматтын мамлекеттик административдик кызмат орундарын ээлөөгө атайын түзүлгөн талапкерлердин тобу. The civil service personnel reserve (hereinafter referred to as the personnel reserve) shall be a group of candidates specially formed to fill public positions in the civil service.
Жана бир күнү Чикагонун Түштүк Жагындагы чиркөөлөрдүн тобу мага болот чыгарган ишкалардын жабылышынан жапа чеккен жамааттарда коомчулукту уюштуруучу болуп иштеп турууга жумуш сунуш кылышты. And one day, a small group of churches on the South Side of Chicago offered me a job to come work as a community organizer in neighbourhoods that had been devastated by steel plant closings.
Экинчиден, актуалдуу милдет катары бардык кызматтарда иштеген кызматкерлердин аярлуу тобу үчүн колдоо көрсөтүүнүн социалдык чараларын ишке киргизүү, квалификациясын жогорулатуу, кызмат абалынан көтөрүү актуалдуу милдет катары каралган. Secondly, the introduction of special measures to support vulnerable groups at all stages of work, i.e. recruitment, the improvement of professional skills and promotion, were considered actual tasks.
Илгерки мусулман коомчулугу же умма, он жетинчи кылымда Меккеде куугунтукка алынган азчылыктар тобу болгон.Бизге маалым болгондой, Мухаммед өзүнүн жактоочулары менен бирге, Кудайга ишенгендердин коомчулугун түзүү үчүн, Ясрибке же азыркы Мединага кетүүгө а The earliest Muslim community or ummah had its origins in the seventh century as a persecuted minority in Mecca As is well-known,, Muhammed and his followers eventually left Mecca for Yathrib, or what is today Medina, in order to establish a community of
МКБАда (АДГСте) жана бүтүндөй мамлекеттик кызмат тутумундагы кызматкерлердин аялуу тобу үчүн кошумча окутуу мүмкүнчүлүгүн берүү боюнча атайын чаралар менен бирге (мисалы, улуттук кадрлар резервинде орундарды квоталоо), бүтүндөй чечимдерди кабыл алуу деңгэ - develop and implement actions for reaching a gender balance at decision-making levels in the Civil Service Agency and the public service sector in general, including special actions for assuring additional training for vulnerable groups (e.g. to introdu

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: