Меню
Эл-Сөздүк

догматизм (сокур ишеним)

dogmatism
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: догматизм (сокур ишеним)

Кыргызский Английский
ишеним credit
Ишеним кат Power of Attorney
Юнг муну "сокур сезим" деп айтышы мумкун эле. Jung may have called it "the subconscious."
Кардардын (ишеним көрсөтүүчүнүн) коммерциялык жана кызматтык сырын сактоо Keeping commercial and official secrecy of a client (principal)
Бул кырдаалдан кутулуп, чыгып кетүүгө болот деп толук ишеним менен айта алам. What has happened to the dollar is still not something that makes a catastrophe unavoidable.
кардардын (ишеним көрсөтүүчүнүн) коммерциялык, кызматтык сырын жарыялагандыгы үчүн; disclosure of commercial or official secrecy of the client (principal);
Демек, чыныгы диний ишеним сабырдуулук принциби менен бирге жашай алат деп түшүнсөк болот. It shows that undiluted religious conviction can cooexist with tolerance.
бүтүм Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына талаптарына жооп берген ишеним кат боюнча жасалган if the transaction is made under a power of attorney in accordance with the requirements of the law of the Kyrgyz Republic
Ишеним каттын түрү жана колдонулуш мөөнөтү ишеним кат берилген жердеги өлкөнүн укугу боюнча аныкталат. Form and effective period of the power of attorney shall be determined under the law of the country where the power of attorney was issued.
Патенттик ишенимдүү өкүлдүн ыйгарым укуктары патентти суратып жаткан адам берген ишеним кат менен ырасталат. The authority of a patent agent shall be attested by a power of attorney issued to him by a person, in whose name the patent is requested.
Ишенимдүү патент өкүлүнүн ыйгарым укуктары, патентти талап кылып жаткан адам берген ишеним кат менен ырасталат. The authority of a patent agent shall be attested by a power of attorney issued to him by a person, in whose name the patent is requested.
Өтүнмө, ишеним катка ылайык патент алууга байланышкан иштерди жүргүзгөн ишенимдүү адам аркылуу берилиши мүмкүн. The application may be filed via a trustee, who conducts business, dealing with receiving the patent, based on proxy.
Эгерде экспедитор өз милдеттерин аткарышы үчүн ага ишеним кат зарыл болсо, кардар аны экспедиторго берүүгө тийиш. The customer must issue a power of attorney to the forwarder, if necessary, for the performance of his obligations.
Эгерде ишеним катта мындай баш тартууга ыйгарым укуктуулук атайын каралса, мурастан өкүл аркылуу баш тартылышы мүмкүн. Renunciation of succession through a representative shall be possible provided the power of attorney specifically indicates the authority for such renunciation.
Филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери башкы (негизги) коом тарабынан берилген ишеним каттардын негизинде иштейт. Heads of affiliates and representative offices shall act under powers of attorney issued by the parent (main) company.
Шериктиктин төрагасы ишеним катсыз сотто, арбитражда, мамлекеттик жана башка органдарда шериктиктин өкүлү болууга укуктуу. The chairman of the partnership is authorized to represent the partnership in court, arbitration court, state and other organs, without receiving a power of attorney.
Патенттик ишенимдүү өкүлдүн иш жүргүзүүгө укуктуулугу ага өз атынан ишин жүргүзүү үчүн берген адамдын ишеним каты менен ырасталат. Authority of the patent attorney to conduct affairs shall be confirmed by power of attorney from the person on behalf he shall conduct affairs.
Товардык–материалдык баалуулуктарды – жабдууларды, аксессуарларды бир жолку бухгалтердик ишеним кат аркылуу гана алууга болот.
Ишеним кат берилген күндү көрсөтүү менен кат жүзүндө түзүлүүгө жана ага имарат жайлардын бардык менчик ээлеринин колу коюлууга тийиш. The proxy shall be made in writing, shall bear a date and the signatures of all the owners of a premise.
Биз айткыбыз келген нерсе, ишеним катарында Ислам көйгөй эмес, жада калса, анда турмуштук көйгөйлөргө жооп берген ресурстар камтылган. But it is to say that Islam as a creed is not the problem, and may even hold within it some of the resources that supply a solution.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: