Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: белгилөө

Кыргызский Английский
белгилөө appoint
белгилөө кошуу Add appointment
Сервитутту белгилөө Creation of an Easement
Чет өлкөлүк укуктун ченемдеринын мазмунун белгилөө Determination of the Content of Foreign Law Regulation
14) Бишкек шаарынын шаар четиндеги чек арасын белгилөө; 14) establishment of borders of suburban zone of Bishkek;
Жерлердин максаттуу багытталышын белгилөө жана өзгөртүү Establishment and Alteration of the Targeted Use of Lands
3) бир түрдөгү товарларды белгилөө үчүн жалпы керектөөгө киргендер; 3) came into general use as designations of goods of a certain kind;
мамлекеттик токой фондусуна пайдалануу жана тескөө тартибин белгилөө; to establish procedures for use and disposal of the State Forest Fund;
Ошентип ал эң жогорку бааны белгилөө иш-чарасын колдонууга аргасыз болгон. And therefore he resorted to price ceilings.
Сервитут белгилөө жөнүндө келишимге (ыктыярдуу сервитут) төмөнкүлөр кирет: An agreement on easement (voluntary easement) shall include:
Салыктарды белгилөө укугу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине таандык. The Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic has the right to establish taxes.
3. Администрациялык-аймактык бирдиктердин чек араларын белгилөө жана өзгөртүү; 3) establishment and change of borders of administrative and territorial units (oblasts, Bishkek city, rayon, ail kenesh);
Мажбурланган сервитутту белгилөө менен байланышкан чыгашалардын ордун толтуруу. Indemnification of Damages Related to Establishment of a Coercive Easement.
10) өзгөчө корголуучу аймактардын чек арасын жана аларды пайдалануу тартибин белгилөө; 10) establishment of the boundaries for specially protected areas and procedure of their use;
Мындай укуктарды белгилөө же чектөө тууралуу макулдашуунун жоболору мыйзамдуу күчкө ээ болот. Provisions in the agreement on assignment or limitation of such rights shall be void.
(8) жалпы чыгымдарын эсебине төлөмдөрдү мөөнөтүндө төлөбөгөндүгү үчүн айып төлөмдөрдү белгилөө; (8) approval of rates of fines for premise owners for delinquencies in payment of common expenses;
Максаттардын иш жүзүндө ишке ашыруусун жана натыйжаларды иш жүзүндө колдонуусун белгилөө зарыл. It is important to emphasise the practical intent behind the task and how its results will be applied.
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда белгилөө аталыштары катталууга тийиш эмес. in other cases stipulated by the normative and legal acts of the Kyrgyz Republic.
токой чарбачылыгын жүргүзүү жагында мамлекеттик статистикалык баяндамаларды жүзөгө ашыруунун тартибин белгилөө; to establish the procedure for the state statistical reporting on forest management activities;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: