Меню
Эл-Сөздүк

бекитүү

 • affirmance
 • affirmation
 • assertion
 • asseveration
 • predication
 • ratify
 • бекитүү

  claim [клэйм];
  contention [кон‘тэншн]

  бекитүү

  attaching, fastening, fixing, securing
  Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: бекитүү

  Кыргызский Английский
  бекитүү close
  (4) жылдык бюджетти бекитүү; (4) approval of the annual budget;
  Менчиктештирүү программасын бекитүү; approve the Privatization program;
  (3) башкарманын ар жылдык отчетун бекитүү; (3) approval of the annual report of the executive board;
  Токойду пайдалануу укугун каттап бекитүү Administration of right to forest use
  (1) уставды бекитүү жана ага өзгөртүүлөрдү киргизүү; (1) approval and alteration of the bylaws;
  (1) шериктикти түзүү жана анын уставын бекитүү жөнүндө; (1) formation of a partnership and approval of its bylaws;
  13) Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын башкы планын бекитүү; 13) approval of the General Plan of Bishkek;
  (9) жылдык бюджетте каралбаган атайын салымдарды бекитүү; (9) approval of special fees not included in the annual budget;
  токой кадастрынын жана токойдун эсебин алуу документтерин бекитүү; to approve the documents relating to Forest Cadastre and forest inventory records;
  Катышуучуга киргизилген маалыматты текшерип чыгып, коюмду бекитүү сунуш кылынат. The participant has an opportunity to check the data entered and to confirm the stake.
  (6) жалпы мүлктү көрктөндүрүү боюнча жумуштарды өткөрүүгө байланыштуу капиталдык сарптоолорду бекитүү; (6) capital expenditures associated with improvements of common property;
  Кыргыз Республикасынын Президентинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмүн бекитүү; approval of the structure of the Government of the Kyrgyz Republic recommended by the President of the Kyrgyz Republic;
  өзгөчө абалды киргизүү, бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын бекитүү же жокко чыгаруу; introduction of states of emergency, authorization or annulment of decrees of the President of the Kyrgyz Republic concerning this issue;
  ушул Мыйзамды ишке ашырууну камсыз кылуучу ченемдик-техникалык жана нускама-усулдук документтерди иштеп чыгууну, кайра кароону жана бекитүү; Development, revision and approval standards and guidelines providing execution of the present Law;
  аскердик абалды киргизүү, согуш абалын жарыялоо, бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын бекитүү же жокко чыгаруу; introducing the state of war; and authorization or annulment of decrees of the President of the Kyrgyz Republic about these issues;
  7) жерди сарамжалдуу пайдалануу, кыртыштын асылдуулугун жогорулатуу, жер ресурстарын коргоо боюнча республикалык жана регионалдык программаларды бекитүү; 7) approval of the republican and regional programs for rational use of land, raising of soil fertility, protection of land resources;
  Иштин аяктоосу жөнүндөгү баяндамада кеңеш берүүчү долбоордун бенефициар компаниясына текшерүү жана бекитүү үчүн жыйынтыктоочу баяндаманы тапшыруучу мөөнөттү аныктаңыз. For the completion report, state by when the Consultant should submit a final report to the project beneficiary for consideration and approval by the project beneficiary.

  Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: