Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: бекитилген

Кыргызский Английский
08:14:49 Стар Леджер Бардык укуктар бекитилген Надиа Шейх (солдо) жана Даниел Жозефс. 08:14:49 The Star-Ledger All Rights Reservec Nadia Sheih (left) and Danielle Josephs.
Мамлекеттик фонд өз ишин Кыргызпатент тарабынан бекитилген Жобого ылайык жүргүзөт. The State Fund shall provide its activities in accordance with the regulation approved by Kyrgyzpatent.
Мамлекеттик фонд өзүнүн ишин Кыргызпатент тарабынан бекитилген Жобого ылайык жүргүзөт. The State Fund shall provide its activities in accordance with the regulation approved by Kyrgyzpatent.
Ушул Эрежелерде бекитилген учурларда, Катышуучунун каалоосу менен, утуп алынган акча Катышуучу көрсөткөн эсепке которулушу мүмкүн. In the cases, set forth by these Rules, by the participant's request, gained amounts can be remitted to the bank account indicated by the participant.
Мамлекеттик экологиялык экспертиза экологиялык экспертиза боюнча атайын ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган тарабынан бекитилген тартипке ылайык жүргүзүлөт. State ecological expertise is performed in accordance with the order approved by authorized state organization on ecological expertise.
Кыргыз Республикасы жарандардын Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана мыйзамдарында бекитилген бардык укугу менен эркиндиги сот тарабынан корголушунун кепилдигин алат. The Kyrgyz Republic guarantees judicial defense of all rights and freedoms of citizens fixed by the Constitution and the laws of the Kyrgyz Republic.
Эки жана андан ашык адамга жеке менчикке же пайдалануу укугунда бекитилген жер тилкеси, аларга жалпы менчик (биргелешип, үлүштүк) же жалпы (биргелешип, үлүштүк) пайдалануу укугунда таандык болот. The land plot allocated to two and more persons on the right of private ownership or on the right of use shall belong to them on the right of common ownership (joint, shared) or common (joint or shared) use.
Үй куруу жана жерди пайдалануу эрежелери шаар куруунун бекитилген документтеринин негизинде иштелип чыгат жана өз алдынча башкаруунун жерлеринин тилкелерин пайдалануунун эрежелерин аныктайт. Schemes of planning and building of settlements shall be developed on the basis of general plans, and shall determine the use of certain land plots of settlements.
Эгерде контексттен башкача келип чыкпаса, ушул Макулдашууда колдонулган баш тамга менен белгиленген атоолор Жалпы шарттарда же ушул Макулдашууга Кошумчада аларга бекитилген тиешелүү маанилерге ээ. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the General Conditions or in the Appendix to this Agreement.
Жылдык бюджетке имаратты капиталдык оңдоону жүргүзүү, өзгөчө жагдайлар же башка максаттар үчүн пайдаланылган, шериктиктин мүчөлөрү тарабынан бекитилген резервдик фондуну түзүү үчүн берене киргизилиши мүмкүн. The annual budget may include an item for the establishment of a reserve fund to be used for capital repairs of the building, emergency situations, or other purposes approved by the members of the partnership.
Калктуу конуштардын чегараларында үй куруу үчүн жер тилкесине укук берүү жергиликтүү ченемдик актылардын - жер пайдалануу жана үй куруу эрежелеринин жана бекитилген шаар куруу документтеринин негизинде жүргүзүлөт. Allocation of the land plot for construction within the borders of settlement shall be produced on the basis of the general plan, the draft detailed plan, construction project subject to coordination with the relevant architecture and construction bodies.
Бюджеттен каржылануучу мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдары үчүн жер-кадастр маалыматтары акысыз, ал эми башка жеке жана юридикалык жактар үчүн белгиленген тартипте бекитилген баалар боюнча акы алуу менен жүргүзүлөт. The land cadastre information for the bodies of state power and governance financed from the budget shall be provided free of charge, and for other legal entities and individuals - for a fee at prices approved in the established procedure.
■ Жынысына карабастан {«үй-бүлө милдеттери жүктөлгөн адам» категориясы) ыйгарылып жана бөлүштүрүлүп, мыйзамдарда бекитилген үй-бүлө милдеттеринин ченемдери көпчүлүккө маалым эмес жана эркектер тарабынан чанда пайдаланылат. ■ Specified in the legislation norm of presence and segregation of house-hold duties irrespective of sex (group of "persons with house-hold duties") is poorly spread in the information field and is little used by men.
Шаардын (шаарчанын) чеги - шаардын (поселоктун) жерлеринин тышкы чек арасы, ал аны жерлердин башка категорияларынан бөлүп турат жана шаарды, шаарчаны өнүктүрүүнүн белгиленген тартипте бекитилген башкы планынын негизинде аныкталат. City (poselok) boundaries shall mean the external border of city lands which separates them from other categories of land and is identified in accordance with the general plan of a city (poselok) development approved in compliance with the established pro
Татаал маалымат алуу шаймандарды арзан бөлүктөрдөн жасап, Джонни Ли 40 доллар турган Wii Remote деген видео оюн контроллерди санарип класс тактага, сенсордук touch-screen экранга, жана башына бекитилген үч өлчөмдүү көрүү аспапка айландыруучу Wii Remote ме Building sophisticated educational tools out of cheap parts, Johnny Lee demos his cool Wii Remote hacks, which turn the $40 video game controller into a digital whiteboard, a touchscreen and a head-mounted 3-D viewer.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: