Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: баскычтар айкалышы

Кыргызский Английский
Демек, дин менен мамлекеттин айкалышы сөзсүз түрдө эле жарандык коомдун башкы принциптерине туура келбейт деп ойлобош керек. Furthermore, the fusion of church and state is not necessarily inconsistent with the major tenets of civil society.
• Улуттук ченемдик укуктук база менен тең мүмкүнчүлүктөр саясатын ишке ашыруунун милдеттерин эске алуу менен жол-жобо маселелеринин айкалышы; ■ Harmonization of the national legal framework and procedure issues given the objectives of the equal opportunities.
Ал ошондой эле жарандык коомго мүнөздүү болгон плюрализмден бир топ алыс тургандай сезилет, бирок Ислам дини үчүн маанилүү болгон дагы бир шарт – дин менен мамлекеттин айкалышы жана белгилүү бир максатты ишке ашыруу, б.а.Аллахтын эркин элге жеткирүү. It seems to be at some distance form that pluralism which is such a feature civil society, also important is the fusion of church and state in Islam and the injunction for the state to fulfil a certain purpose, i. e. the realisation on earth of the will o
Анткени мамлекеттик башкаруу тутуму канчалык деңгээлде көп кырдуу, ар кандай баскычтар менен иш алып барууга жендөмдүү экендигинен улам коомдо макулдашууга жетишүү, жалпы максаттардын аныкталышы калктын бийликке канчалык деңгээлде ишенүүсү ошого жараша бо The level of assent in society, the presence of overall aims and the degree of trust people in the authorities depends on how far the system of the government is capable of recognizing, seeing and working with different dimensions of variety (gender, ethn
• Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппаратынын социалдык өнүктүрүуү бөлүмү аялдар , үй-бүлө жана гендердик өнүктүрүүнун маселелери боюнча улуттук кенештин жумушчу органы катары аттестациялоонун натыйжаларынын негизинде кызматтык баскычтар боюнча аялдардын ■ The Department of social development of Government Office of the KR as the working body of National Council on w omen, family affairs and gender development shall initiate the carrying out of the factorial analysis of the reasons of slower promotion of

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: