Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: аппарат

Кыргызский Английский
Имплантацияланган медициналык аппарат Implanted medical devices
Комиссиянын курамына статс-катчы же аппарат жетекчиси, персоналды башкаруу кызматынын жетекчиси жана башка жооптуу адамдар кирүүгө тийиш. The structure of the commission should include the State-secretary or the head of the administration, the head of personnel division and other responsible persons.
Стандарттык операция түзүлүштөрү колдонулуп жана бардык текшерилген жыштыктарда аппарат эң жогорку кубаттуулугунда иштетилип SAR тесттер өткөрүлгөн. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.
Бул аппарат АКШнын жана башка өлкөлөрдүн экспорт боюнча мыйзам жана токтомдордун предмети болгон товарларды, технологияларды же софтвеаны камтышы мүмкүн. This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries.
Аткарууга жоопкерлердин кийинки тобуна министрликтер менен ведомстволор деңгээлинде статс-катчылар, аппарат жетекчилери, ошондой эле кадр кызматкерлери кирет. The next group of the persons responsible for implementation is presented by the state-secretaries, heads of the administrative office as well as the personnel departments at the level of ministries and agencies.
Иштеп жаткан аппараттын SAR деңгээли максималдык баалоодон төмөн болушу мүмкүн, анткени аппарат тармагына жетүү үчүн талап кылынган кубаттуулук менен иштөөгө түзүлгөн. The actual SAR level of an operating device can be below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network.
Бул аппарат RF таасири астында жүрүү боюнча көрсөтмөлөргө туура келет жана жөнөкөй колдонуу кулакка каршы кармап же денеден эң аз дегенде 2.2 centimetres (7/8 inch)аралыкта алып жүргөндөгүсү эсептелет. This device meets RF exposure guidelines in the normal use position at the ear or at least 2.2 сантиметр (7/8 inch) away from the body.
Мамлекеттик органдардын статс-катчылары жана аппарат жетекчилери мамлекеттик кызматкерлерди жылдырууда маанилүү роль ойнойт, алар аттестациянын натыйжасы боюнча мамкызматкердин кызматын көтөрүү, ага кезектеги класстык чин ыйгаруу, жогорку кызматка көтөрүү The important role during promotion of civil servants is played by State-secretaries of the state bodies and heads of the administration having the right to submit for consideration of the head by results of attestation, the motivated submissions on promo

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)


Такое же слова на других языках:

RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: