Меню
Эл-Сөздүк

аныктоо

confirmation [конфө‘мэйшн];
determination [дитөөми’нэйшн]
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: аныктоо

Кыргызский Английский
патент ээсин аныктоо establishing the patent owner
патент ээсин аныктоо жөнүндө; establishing the patent owner;
Аудио орнотмосу аныктоо болууга мүмкүн эмес. The audio device couldn't be initialised.
муниципалдык менчикти камсыздандыруу тартибин аныктоо; establish the procedures for municipal property insurance;
муниципалдык менчикти эсептен чыгаруу тартибин аныктоо; establish the procedures for municipal property write-off;
- суу мамилелерин жөнгө салуунун укуктук негиздерин аныктоо; - determination of legislative basis of water relationships regulation;
Биз анын негизинде жаткан аныктоо принциптерин сыйлообуз парз. We should respect the underlying values that drive those decisions.
Пилоттук изилдөөнүн максаты тесттердеги кемчиликтерди аныктоо болду. The objective of the pilot study was to identify defects in the tests.
- сууларды пайдалануу жана коргоо жагынан мамлекеттик саясатты аныктоо; - determination of state policy in water use and protection;
Маселелерди так аныктоо керек жана бардык жактарга түшүнүктүү болушу зарыл. These objectives should be concise and easily understood by all parties.
Келишимде жана камсыздандыруу эрежелеринде камсыздандыруу шарттарын аныктоо Definition of Conditions of Insurance in the Contract and Insurance Rules
Жергиликтүү деңгээлдеги көйгөйлөрдү аныктоо жана жергиликтүү деңгээлде чечүү; To identify and solve local level problems at the local level;
Күнөөнүн даражасын аныктоо мүмкүн болбогон учурда анын үлүшү бирдей деп таанылат. Should it be impossible to determine the degree of fault, all shares shall be deemed equal.
Ден соолукка залал келтирүүнүн натыйжасында албай калган эмгек акыны (кирешени) аныктоо Determining Earnings (Income) Lost as Result of Health Injury
Басмырлоону аныктоо үчүн атайын аспаптар жана аны жеңүүнүн шарттары иштелип чыккан эмес. Specific instruments for determination of discrimination and incentives for its overcoming are not developed.
5) Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондусунун өлчөмүн жана түзүүнүн тартибин аныктоо; 5) approval of the size and procedure of formation of the Agricultural Ugodia Reallocation fund;
Курсту аныктоо ага ылайык рыноктогу суроо-талап жана сунуштун негизинде жүргөн валюта режими
Бул жазуулар кийин аңгемелешүү тиешеүү түрдо өткөрүлгөндүгүн аныктоо учун пайдаланылышы мүмкүн. These records later may be used to determine if the interview was properly conducted.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: