Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: амалият бирдиги

Кыргызский Английский
Акча бирдиги Monetary unit
1) Өлкөнүн акча бирдиги;
Башка өлкөнүн акча бирдиги.
Кыргыз Республикасынын акча бирдиги - сом. The unit of currency of the Kyrgyz Republic is the Som.
Сом Кыргыз Республикасынын акча бирдиги (валютасы) болуп саналат. The monetary unit (the currency) of the Kyrgyz Republic shall be the som.
Бирок металл акча бирдиги туш болгон көйгөй, азыркы мезгилдеги көйгөйдөн айырмаланат. But the problem of money connected with a purely metallic currency is not the problem of our age.
Жасалма акча бирдиги жана ошондой эле алтын кагаз, кагаз алтын сыяктуу болбогон ойлордон арылуу керек. It is necessary to abandon all ideas of an artificial currency and all those silly ideas about paper gold, gold paper.
Алтынды бардык жагынан кынтыксыз акча бирдиги деп айтууга болбойт, себеби жашоодо кынтыгы жок нерсени кездештирүү мүмкүн эмес. Gold may not be an ideal money, certainly not; there are no ideals in the world of reality.
Өлкөдө мыйзам негизинде белгиленген акча белгиси, өлкөнүн акча системасынын акчалай өлчөө бирдиги болуп саналган негизги элементи.
Бул мамлекеттин аймагында таанылган мыйзамдуу төлөм каражаты. Ал, жүгүртүү каражаты, топтоо каражаты жана эсепке алуу бирдиги катары колдонулушу мүмкүн.
(i) Адатта иш менен камсыздоого таасир этүү инкубатордун иш-аракетинин негизги индикатору жана башка таасирлерди өлчөөнүн тийиштүү бирдиги болуп саналат. (i) Usually employment effects are a key indicator for incubator impact and a proxy measure for other impact.
Эгер мамлекеттердин акча бирдиги эл аралык болуп, же улуттук акча бирдиги алтын үлгүлөрүнө баш ийбесе, элдин көпчүлүгү акчанын санын көбөйтүүнү каалашат. If the countries have an international currency, or if they have national currencies which are free from gold standards, people will be in favor of increasing the quantity of money.
Эгер Белгиядагы адамдар ушул мамлекеттин акча-каражаттарын алып, Парижге өткөрүүнү каалашса, аларга резервдеги валюта эмес, француз франктары же ушул топтогу мамлекеттердин акча бирдиги сыяктуу эл аралык валюта талап кылынат. If people in Belgium, let us say, want to withdraw funds from that country to transfer to Paris, they need foreign exchange—French francs or the exchange of other countries belonging to this group of several countries, not some reserve currency.
Кыймылсыз мүлк бирдиги - өзүнчө аныкталуучу (өзүнчө белгиленген чеги бар) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык менчикте же пайдаланууда болгон жер тилкеси, имарат, курулуш, батир же кандай гана болбосун башка кыймылсыз мүлк бирдиги. Unit of real estate - a land plot, building, installation, apartment or any other unit of real estate which is separately defined (has separately established border) and may be owned or used according to legislation of the Kyrgyz Republic.
Идентификациялоо номери - кыймылсыз мүлк бирдигинин Кыргыз Республикасында кайталанбаган, ушул Мыйзам аркылуу белгиленген жол-жобого ылайык ыйгарылуучу жана бул мүлк бирдиги бирдиктүү бүтүн нерсе катары турганча сакталуучу жекече катталуу коду. Identification number is an individual, non-repeated on the territory of the Kyrgyz Republic registration code of the unit of immovable property which is assigned in accordance with the procedure established by this Law and shall be retained while this un
Кыймылсыз мүлк бирдиги бириктирилген же ажыратылган учурда, мурдагы идентификациялоо номурлары жараксыз (кайталап колдонуу укугунан ажыратуу менен) катары эсептелет жана кыймылсыз мүлктүн жаңы бирдиктерине өзүнчө идентификациялоо номерлери ыйгарылат. In case of division or consolidation of an unit of immovable property the identification numbers existed earlier shall be considered invalid (without the right of their repeated use), and to the new units of immovable property shall be assigned their own
Келишим түзүп жатышкан адамдар акча ордуна колдонулган тигил же бул буюмду четке кагышып, соода келишиминде алтын менен күмүштү гана акча бирдиги катары көрсөтүп башташкандыктан, алмашуу каражаты катарында колдонулган калган бардык буюмдар көмүскөдө кала When I say that the other things were eliminated from being used as money, what I mean is that people in making agreements eliminated them; people in making agreements rejected other things as media of exchange and turned to using only gold and silver; th
г) мамлекеттик кызмат оруну - Кыргыз Республикасынын Конституциясында, башка ченемдик укуктук актыларында каралган кызмат оруну, болбосо мыйзамда белгиленген тартипте мамлекеттик органдын штаттык бирдиги катары аны ээлеген адам үчүн бул мамлекеттик органд d) Public position means a position envisaged by the Constitution of the Kyrgyz Republic, as well as the other legal and regulatory acts, or a position instituted in accordance with the legally established procedure as a staff unit of a public body with t
Тобокелдик бирдигине туура келген, инвестициялоодон алынган кирешелердин өлчөмүнө талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү үчүн колдонулган тобокелдиктерге сандык баа берүү көрсөткүчү. Тобокелдик бирдиги дегенден улам, адатта инвестициялоодон күтүлүп жаткан кирешеден четтөөлөрдүн бир пайызын түшүнүү зарыл.
Жүгүртүү жана төлөм каражаты катары пайдаланылган акча бирдиги менен жыл ичинде жүзөгө ашырылган циклдердин, толук жүгүртүүлөрдүн саны. Ал ИДӨнүн номиналдык көлөмүнүн акча массасынын көлөмүнө катышы катары эсептелет жана акча белгилеринин төлөм каражаты катары пайдаланылышында алардын жылышынын көрсөткүчү катары колдонулат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: