Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: альтернативалык текст

Кыргызский Английский
текст кошуу Add text
(текст кошуу) [ Add text ]
Авариялык текст Alert text
Текст файлы (*.txt);; Text file (*.txt);;
белги/текст кошуу Add icon/text
Текст киргизбеңиз Don't paste text:"
МАКУЛДАШЫЛГАН ТЕКСТ NEGOTIATED TEXT
Макулдашылган текст Negotiated text
Текст абалында колдонууга болбойт . Can not use in text phone mode .
Ал эми сүрөттүн алдындагы текст окурмандарга ал тууралуу баяндап берет. A caption is telling readers what the photograph shows.
Текст жазууда сүрөттөн ачык көрүнүп турган нерселерди жазуунун кажети жок. During caption writing don't need to spell out what can be seen clearly in the photo.
Бирок пикир келишпөөчүлүк текст боюнча жылыштарга мурдагыдай эле коркунуч жаратып турду. But differences still threatened to block any progress on the text.
Сүрөт менен текст биригип келип чакан баянды түзөт да, окурман кабардын өзүн окубастан туруп аны түшүнө алат. The photograph and caption together form a small story that the reader can understand without having to read the text of the story.
Гезиттерде жана интернет кабар бөлүмдөрүндө иштеген редакторлор кабарларга тема коюп, сүрөттөргө текст жазышат. In newspapers and online newsrooms, editors write headlines for stories and captions for photos.
Сабаттуулукка берилген текст менен окуучулардын 44,2 %ы, б.а. жарымынан азы иштей алышат, 2001-жылы бул көрсөткүч жогору болгон жана 59,1 %ды түзгөн. 44.2% of examined pupils passed the literacy test, i.e. less than half of the total number of pupils tested. In 2001 this indicator stood at 59.1%.
АКШ элчилиги «Том Сойерди» Кыргызстандын окурмандарына сунуш кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын китеп басмаканалары ассоциациясы менен тыгыз иштеди, ал эми текст азиздер китепканасынын студиясында жаздыргылган. The U.S. Embassy worked closely with the Association of Book Publishers in the Kyrgyz Republic to bring Tom Sawyer to Kyrgyz readers, and the recording of the text was done in partnership with the Republican Special Library for the Visually Impaired.
1-январга карата абал боюнча Кыргыз Республикасынын жер фондусунун абалы жана аны пайдалануу жөнүндө мамлекеттик (улуттук) отчет, текст жана графикалык материалдар түрүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бекитүүсүнө берилет. State (National) report on condition and use of the land fund of the Kyrgyz Republic as of January 1 shall be submitted to the Government of the Kyrgyz Republic in the form of text and graphic materials for approval.
Мектеп окуучулары үчүн сюжеттик сүрөт боюнча баяндоо формасында монологдуу текст түзүү боюнча тапшырма кыйла оор болуп чыкты (43,0%), мында сүйлөм менен окуяны чагылдыруу (45,6%), ойду туюнтуу үчүн кыйла так сөздөрдү тандоо (31,8%) керек болгон. The most challenging task for pupils was to compose a monologue text in the form of a narrative based on a plotline picture (43.0%), which entails exactly reflecting events in sentences (45.6%) and selecting the most accurate words to express thoughts (31
Союздун ар бир өлкөсү өзү үчүн эскертүүлөрдү жана музыкалык чыгарма менен бирге аны жазууга уруксат берилген музыкалык чыгарманын авторуна жана кайсы гана болбосун тексттин авторуна берилүүчү өзгөчө укукка тиешелүү шарттарды белгилей алышат, мындай текст Each country of the Union may impose for itself reservations and conditions on the exclusive right granted to the author of a musical work and to the author of any words, the recording of which together with the musical work has already been authorized by
SMSке альтернативалуу болгон текст түрүндөгү билдирүүлөрдү өткөрүү технологиясы, мунун өзгөчөлүгү жөнөтүлгөн билдирүүлөр байланыш түйүнүнүн операторунун маалымат базасында сакталбайт. Ал байланыш операторлору тарабынан төлөөчүгө эсеп балансын билдирүү, төлөө картын жана башка сервистерди активдештирүү, ошондой эле мобилдик төлөмдүн ишке ашырылышын такташтыруу үчүн колдонулат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: