Меню
Эл-Сөздүк

алыстан башкаруунун программа жабдыгы

remote control software
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: алыстан башкаруунун программа жабдыгы

Кыргызский Английский
Укуктук программа Law program
2.5. Акча - насыялык программа 2.5. Monetary Program
чарбаны уюштуруунун жана башкаруунун ыкмалары; methods of organization and management of economy;
Макулдашуу боюнча иштерди башкаруунун шарттары Terms governing the conduct of contractual works
Сиздин экинчи сурамыңызды программа кабыл албайт. Your second request simply will not be accepted by the program.
Мүлккө муниципалдык менчикти башкаруунун жалпы принциптери. General principles of municipal property management.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органы Executive local-self government body
Башкаруунун негизги иш-милдетин мектеп администрациясы жүргүзөт. School administrations are responsible for running the schools.
токой чарбасын башкаруунун мамлекеттик органдарындагы иш стажы боюнча; according to length of service in the state forest management bodies;
Шериктиктин жалпы чогулушу аны башкаруунун жогорку органы болуп эсептелет. Partnership's general meeting is the highest administrative body of partnership.
Жалпы мүлктү башкаруунун ыкмасын тандап алуу жалпы чогулушта жүзөгө ашырылат. The method of partnership management could be chosen on General meeting.
Мамлекеттик башкаруунун пилоттук органдарындагы гендердик кырдаал жөнүндө маалымат Information on Gender Situation in Pilot Public Administration Organs
мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өзалдынча башкаруунун милдеттерин так бөлүштүрүү differentiation between functions of state power and local self-governance.
менчик жергиликтүү өз алдынча башкаруунун функцияларын жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгондо; the property is necessary for the performance of the functions of local self-government;
- айылдык округдун чектеринде - жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органы; within the borders of rural councils - by the executive body of aiyl or village council;
■ теңчиликке жетишүүгө багытталган башкаруунун демократиялык процесстерине дем берүү зарыл ■ Activation of the democratic managerial procedures aimed at achieving equality is necessary
мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өзалдынча башкаруунун иш-милдеттер чегинин ажыратылышы; delimitation of functions of state administration and local self-governance;
Токойлорду коргоо, сактоо, жаңыртып өстүрүү жана пайдалануу жагындагы мамлекеттик башкаруунун негизги принциптери Main principles of State management in field of guarding, protection, reproduction and use of forests
Максатты мындай коюу башкаруунун жогорку позицияларына атаандаша алган аялдардын санын жогорулатууга мүмкүндүк берет. Setting of such goal enables to increase the number of women that can apply for higher executive management positions.
Палатаны башкаруунун туруктуу органы жалпы чогулушта жекече шайланган беш адамдан кем эмес турган башкармалык болуп саналат. Permanent Chamber Management Body is a Management Board consisting of no less than five members personally elected at the general meeting.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: