Меню
Эл-Сөздүк

алып бар-

carry [‘кэри];
conduct [кон‘дакт];
guide [гайд];
lead I. [лиид]
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: алып бар-

Кыргызский Английский
Арызды алып коюу. Withdrawal of declaration.
жөнөтүүнү алып салуу . Cancel send?
көчүрүүнү алып салуу . Cancelling download .
Эскертүүлөрдү алып салуу. Withdrawal of reservation.
Алып кирүүдө камакка алуу. Seizure on importation.
— Алып кеткиле, жаш баланы! "Put the child out!"
берүүүнү алып салуу керекпи? Cancel uploading?
баяндамасы алып салуу үзүлдү removing the report aborts
көчүрүүнү алып салуу керекпи? Cancel download?
баарын SIM-картадан алып салуу . Cancel all from SIM .
баарын телефондон алып с алуу . Cancel all from phone .
"Белгиленген жер" алып ташталды . Bookmark deleted .
убактылуу алып туруу тартибинде in connection with temporary borrowing
Өзгөчө баалуу жерлерди алып коюу Withdrawal of Especially Valuable Land
Бул киши менин тынчымды алып жатат This man is bothering me
Баарын кабыл алып, Ак тизмеге кошуу Accept and add to white list
Саат 18:40та ооруканага алып келишти. At 18:40 he was brought here in an ambulance.
Иш алып баруу бир топ татаал болучу. Navigating the job was difficult.
(кызыл көздөр дефектисин алып салуу) [Redeye reduction]
Токой фондусунун жерлерин алып коюу Withdrawal of Forest Fund land

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: