Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: алым

Кыргызский Английский
Патенттик алым Patent fee
Доо коюу жана аны кароо үчүн алым төлөнөт. The fee shall be paid for submission and consideration of a claim.
Каршы пикир берилгенде алым төлөнүүгө тийиш. The fee is charged for filing of the appeal.
Келишимди каттоо үчүн тиешелүү алым төлөнөт. The established fee shall be paid for registration of the agreement.
Алдын ала экспертиза жүргүзүү үчүн алым төлөнөт. The fee shall be paid for execution of preliminary examination.
Материалдар менен таанышуу үчүн тийиштүү алым төлөнөт. The appropriate fee is paid in order to familiarize with the materials of application.
белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ. - a document certifying payment of fee in the established amount.
Патент ээси патентти күчүндө сактоо үчүн жыл сайын алым төлөөгө милдеттүү. The patent owner shall be obligated to pay annually a patent maintenance fee.
Өзгөртүүлөр алым төлөнгөн шартта Реестрге жана товардык белгинин күбөлүгүнө киргизилет. The changes shall be entered to the Register and to the Certificate of a trademark provided that appropriate fee is paid.
патентти күчүн узартуу максатында төлөнүүчү алым белгиленген мөөнөттө төлөнбөй калганда the fee, in order to support a patent, is not paid in the established term
Экспертизанын чечимине карата Апелляциялык кеңешке даттануу берүү үчүн тийиштүү алым төлөнөт. The appropriate fee shall be paid for file of an appeal to the Appellate Council against the decision of examination.
Патент жоголгон же ага зыян келтирилген учурда патент ээсине тийиштүү алым төлөнгөн шартта дубликат берилет. In the event of loss of a patent, a duplicate shall be issued provided the corresponding fee is paid.
Селекциялык жетишкендиктин аталышын өтүнмө берүүчүнүн демилгеси боюнча өзгөртүү үчүн тийиштүү алым төлөнөт. The appropriate fee shall be paid if the applicant changes denomination of breeding achievements at his own initiative
Каршылык билдирүүчү адам аны негиздөөгө, ошондой эле алым төлөнгөндүгү жөнүндө документ тапшырууга милдеттүү. A person who filed an objection must give his reasons for it and submit a document certifying payment of a fee.
Патент берилген календардык жылдан кийинки биринчи жыл жыл сайын төлөнүүчү алым төлөөнүн биринчи жылы болуп саналат. The first year for the payment of the patent maintenance fee shall be the first calendar year following the year of issue.
Каршылык билдирген адам каршылыгынын себептерин түшүндүрүп, алым төлөнгөндүгүн ырастаган документти тапшырууга тийиш. A person who filed an objection must give his/her reasons for it and submit a document certifying payment of a fee.
Патент берүүдөн баш тартуу жөнүндөгү чечимге карата Апелляциялык кеңешке каршылык билдирүүсүн берүү үчүн тийиштүү алым төлөнөт. The appropriate fee shall be paid for file of an objection to the Appellate Council on the decision to refuse to grant a patent.
Өтүнмө ээси тиешелүү алым төлөп жатып ойлоп табууга өтүнмө боюнча тездетилген алдын ала калысбаа өткөрүү жөнүндө өтүнүүгө укуктуу. The applicant upon the payment of appropriate fee may submit a petition for conduct of rapid preliminary examination for the application for invention.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)


Такое же слова на других языках:

RU
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: