Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: алмаштыруу

Кыргызский Английский
Пайда алуучуну алмаштыруу Replacement of the Beneficiary
абалды алмаштыруу мүмкүн эмес . Can not change mode .
Камсыздандырылган жакты алмаштыруу Replacement of the Insured Person
Беш жума мурун мен бүткүл жамбаш сөөк алмаштыруу операциясынан өттүм. Five weeks ago I had total hip replacement surgery.
Валюталарын башка валютага алмаштыруу операцияларына чектөөлөр колдонулган өлкөлөрдүн валюталары.
Муниципалдык менчиктеги мүлк сатып алуу-сатуу, менчиктештирүү же алмаштыруу жолу менен ажыратылышы мүмкүн. Property in municipal ownership may be alienated by sale, privatization or exchange.
Кыргыз Республикасынын аймагында сомду чет өлкөлүк валютага алмаштыруу боюнча операцияларга чек коюлбайт. Exchange operations between som and other currencies in the territory of the Kyrgyz Republic shall not be limited.
Кошулган убакытта катталган голдор, оюнчуларды алмаштыруу жана башка оюн окуялары негизги убакытта жасалды деп таанылат. Goals, the replacement of players and other game events recorded in added time are considered to to be made in the regular time.
Чыгарманы сатуу, алмаштыруу, кирелөөгө берүү же анын нускалары менен башка операцияларды жүргүзүү, чыгарманы жайылтуу болуп эсептелет. Distribution of the work shall include sale, exchange, lease and other operations with copies of the work, including the import of them.
Акча каражаттарын банктык эсептен картка түшүрүү, ПИН-кодду, лимиттерди алмаштыруу, картты колдонуу мөөнөтүн узартуу үчүн каралган түзүлүш.
Суюктуктарды жана газдарды бөлүштүрүү үчүн жабдуулар, санитардык жабдуулар, жылытуу үчүн, абаны алмаштыруу жана кондициялоо үчүн жабдуулар, катуу отун. Equipment for distribution of liquids and gases, sanitary equipment, heating, ventilation and air conditioning, solid fuel.
Кошумчаланган убакытта катталган киргизилген топтор (голдор), оюнчуларды алмаштыруу жана оюндун башка окуялары негизги мезгил ичинде болгон деп табылат. Scores (goals), replacement of players, and other events of the game fixed in additional time, shall be considered as made in the base time.
Бирок, активдүү жергиликтүү колдоо айыл региондорундагы бизнес-инкубаторлор 'Тейлөө үйү' деп аталгандарды алмаштыруу менен гана шартталып калышы мүмкүн. However, the high level of local support might stem from the fact that business incubators in rural areas have become a substitute for the so-called "House of service"
Электрондук акча калдыгынан ашпаган суммада нак же нак эмес акчага алмаштыруу операциясы. Айландыруу банктын аралыкта орнотулган жабдуулары аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн.
Коммерциялык банктын электрондук акчаны кийинчерээк алардын ордун жабуу мүмкүнчүлүгүн сунуштоо менен нак же нак эмес акча каражаттарына алмаштыруу аркылуу жүгүртүүгө чыгаруу иши.
Элиссон Хант жамбаш сөөгүн алмаштыруу операциясы керек жана Канаданын ден соолук системи андан эки жыл күтүү барагында (жана ооруда) өткөрүүнү талап кыларын билгенде, баарын өз колуна алган. When Allison Hunt found out that she needed a new hip -- and that Canada’s national health care system would require her to spend nearly 2 years on a waiting list (and in pain) -- she took matters into her own hands.
«Юниверсал» парник газын 3 пайызга азайтууга аракет кылуу менен өз паркындагы дизелдик трамвайларды айлана-чөйрөнү азыраак булгоочу унаалар менен алмаштыруу сыяктуу ар түрдүү иш-чараларды жүргүзүүдө. Universal is committed to a 3 percent greenhouse gas reduction and has taken a variety of actions, such as replacing the diesel trams at their theme park with more environmentally friendly vehicles.
Администрациялык мамлекеттик кызматта иштеген мамкызматкерлерди бошотуу, кызматын төмөндөтуү ордун алшаштыруу жана аттестация жүргүзүү үчүн, саясий мамкызматты ээлеген адамды маморгандардан алмаштыруу үчүн негиз жок. The change of the persons holding political public positions in the government bodies is not a ground t\for dismissal, demotion, rotation and attestation of the civil servants that hold executive positions.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: