Меню
Эл-Сөздүк

алкак, белдемчи (металл кур)

tyre, band
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: алкак, белдемчи (металл кур)

Кыргызский Английский
Алкак кошуу Add frame
мелүүн алкак temperate zone.
жылтырак металл nonferrous metal
Мурун бардык өлкөлөрдүн акчалары кагаз эмес, металл болгон. All countries in the past had only metallic money, no paper money.
Бирок металл акча бирдиги туш болгон көйгөй, азыркы мезгилдеги көйгөйдөн айырмаланат. But the problem of money connected with a purely metallic currency is not the problem of our age.
Ал мезгилдеги акча, анын курамындагы металл боюнча бааланган, андыктан өкмөт акчанын санын көбөйтө алган эмес. ” Money was then valued according to its content of metal, and governments were not in a position to increase the quantity of money.
Алгач өкмөт жөн гана, тыйын белгилүү салмактагы металл бөлүкчөсү жана ал келишимдин тараптары колдоно турган алмашуу каражаты деп жарыялаган. At the beginning this didn’t mean anything more than the government’s declaration that the coin was a piece of metal of a definite weight and that it could be used as such by the parties.
Бул кескин мета-саясий абалда жарандык коом, бүгүнкү күнү “жеке менчик” түшүнүгүнө кепилдик бере алганда гана мыйзамдуу деп эсептелген саясий алкак менен белгиленет. In this quite radical meta-political position civil society is defined by a political framework that only legitimately exists if it guarantees what we today would call the concept of “self-ownership”.
Металл акчаны алар салмагына карап колдонушкан – металл акчалардын салмагы азыр деле айрым бир акча бирдиктеринин аталыштарында сакталып калган, мисалы “фунт стерлинг”. And they used the metallic money according to weight—you know the metallic weight of money still remains in the names of some monetary units, for instance the “pound sterling.
Сумка, кемер илгичи, же кутуча аппаратты денеге жакын алып жүрүү үчүн колдонулса, алар металл тетиктерди камтыбаш керек жана аппаратты денеден жогоруда айтылган алыстыкта кармашы керек. Any carry case, belt clip, or holder for body- worn operation should not contain metal and should position the device the above-stated distance from your body.
Алардын катарына демейде унаа моторун иштетпей коюуга мажбур болгон учурлар, кемелердин төмөнкү палубалары, химикалык заттарды ташуучу же сактоочу жайлар жана абасында химиялык заттар же болбосо чаң, дандын кабыгы же металл күкүмдөрү сыяктуу майда бөлүкчө They include areas where you would be advised to turn off your vehicle engine, below deck on boats, chemical transfer or storage facilities and where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders.
Бул, баалуу металлдар менен операцияларды жүзөгө ашыруу жана алардын эсебин жүргүзүү максатында, банк тарабынан кардарлар үчүн ачылган эсеп.
Металл эсептери жеке белгилери көрсөтүлбөгөн эсеп жана жоопкерчиликтүү сактоо эсеби болуп бөлүнөт.
Жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсеби – бул, жеке белгилерин көрсөтүүсүз баалуу металлдарды эсепке алуу жана аларды тартуу жана жайгаштыруу боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн банк тарабынан ачылган эсеп. Эрежедегидей эле, мындай эсептер боюнча банк кардарларга сый акы төлөп берет.
Жоопкерчиликтүү сактоодогу металл эсеби – бул, жеке белгилерин сактоо менен (баалуулуктардын аталышын, санын, сапатын, жасалган жерин, сериялык номерин ж.б.) банкка өткөрүлүп берилген баалуу металлдарды эсепке алуу үчүн каралган кардарлардын эсеби. Эрежедегидей эле, кардарлардын бул эсептери баалуу металлдарды банкта сактоо максатында пайдаланылат.
Терминалдар же башка жабдуулар аркылуу товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу, улуттук жана чет өлкө валюталарында нак акча каражаттарын алуу боюнча операцияларды жүргүзүүгө анын ээсине мүмкүндүк берген төлөм инструменти, ошондой эле анын ээсине банктык эсепте турган акча каражаттарын тескөө, анын ичинде карт ээси менен эмитент ортосунда түзүлгөн келишимге жана Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык, эмитентте ачылган, ээси көрсөтүлбөгөн металл эсебинде жайгаштырылган баалуу металлдарды эсепке алуу жана алар менен операцияларды ишке ашыруу үчүн банктык эсептен пайдалана алуу каражаты. Карт эмитент тарабынан пластик карты сыяктуу эле, электрондук түрдө чыгарылат (интернет аркылуу коопсуз сатып алууларды ишке ашыруу үчүн каралган виртуалдык карт). Карт менен операциялар, банктык эсепте (дебеттик) турган өздүк акча каражаттар боюнча калдыктардын же болбосо банктык эсепте акча каражаттар жетишсиз болгон шартта же жок учурда (овердрафт, кредиттик) банктык эсеп келишимине ылайык эмитент тарабынан сунушталган кредиттин чегинде карт ээси тарабынан ишке ашырылат. Карт эмитенттин менчиги болуп саналат, ал карт ээсине келишим шарттарына ылайык колдонууга берилет.
Банктык төлөм карттар төмөнкүчө классификацияланат: жүргүзүлгөн эсептешүүлөрдүн түрлөрү боюнча: кредиттик жана дебеттик карттар;
колдонуу мүнөзү боюнча: өздүк жана корпоративдик; маалыматтарды картка жазуу ыкмасы боюнча: магниттик жана смарт-карттар;
аймактык таандыгы боюнча: банктар тарабынан бир нече мамлекеттердин аймагында тейленген эл аралык карттар; бир мамлекеттин бардык банктары тарабынан тейленген улуттук карттар; бир мамлекеттин бир же бир нече банктары тарабынан тейленген локалдык карттар.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: