Меню
Эл-Сөздүк

алга жүрүштүн эксцентриги

forward eccentric
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: алга жүрүштүн эксцентриги

Кыргызский Английский
Алга Next
Журналисттик кесиптик этикалык стандарттарынын ченемдерин алга жыпдыруу Promoting professional ethical standards of journalism
Улантуу үчүн "Алга", же төлөм суммасын өзгөртүү үчүн "Артка" нукуурун басыңыз. Click "Next" to continue or "Back" to change payment amount.
Төлөмдүн суммасын өзгөртүү үчүн "Артка", же төлөмдү ырастоо үчүн "Алга" нукуурун басыңыз. Click "Next" to continue or "Back" to change payment amount.
Наристе бала багып жаткан эркектердин тажрыйбасын алга жылдырууга өзгөчө көңүл буруу керек. A special attention should be given to promotion of experience of men who look after small children.
Киргизилген телефон номурун текшерүү үчүн "Артка", же төлөмдү ырастоо үчүн "Алга" нукуурун басыңыз. Click the "Back" button to check the entered phone number or "Next" to confirm the payment.
Кызмат боюнча андан ары алга илгерилөөдө аялдардын үлүшү пропорциялуу эмес - эркектерге караганда аз. The share of the women in further promoted positions is incommensurably less than the share of men.
Киргизилген телефон/эсеп номурун текшерүү үчүн "Артка", же төлөмдү ырастоо үчүн "Алга" нукуурун басыңыз. Click the "Back" button to check the entered phone number/account number or "Next" to confirm the payment.
Алар өлкө ичинде Интернетти алга жылдырууда, ошондой эле ага кирүү мүмкүндүгүн камсыз кылууда эң башкы ролду ээлөөгө тийиш. They should take the main role in Internet providing, as well as access to it and usage inside the country.
Ошол эле учурда жогорку тактыктагы телекөрсөтүүдөгү (НТТ) соңку жетишкендиктер сүрөт менен үн сапатында алга карай секирикке алып келди. Meanwhile, recent advances in high-definition television (HDTV) have brought a quantum leap forward in picture and sound quality.
■ Иштеген аялдар менен эркектердин укуктарын коргоочу жана алга жылдыруучу институттар жана аспаптар (кесиптик бирликтер, жамааттык келишим) жетиштүү колдонулбайт. ■ Institutions and tools which are designed to protect and promote the rights of working men and women (trade unions, collective bargaining agreements ) are insufficiently used.
Кыязы, бул мааниде улгайган аялдардын символикалык капитал жана ар түрдүү социалдык байланыштарга аралашуусу партиялардын алга илгерилешине көмөктөшүүгө тийиш болучу. Evidently, the symbolic capital and the involvement of mature women in various social networks must have assisted with the essential party promotion.
Тескерисинче, материалдык нерселерибизди Падышалыктын кызыкчылыктарын алга жылдырууга жумшаганыбызда достугубузду жана сүйүүбүздү сөз менен эле эмес, «ишибиз менен» далилдейбиз Rather, by using our material assets to further Kingdom interests, we prove our friendship and love, not just in word, but "in deed and truth."
Бул топтун өкүлдөрүн маалыматтык, билим берүүчүлүк, талдоочулук, усулдук, нускамалык материалдар менен камсыз кылуу жана тең укуктар саясатын алга жылдыруу боюнча активдүү аракеттерге кошуу зарыл. It is necessary to provide the representatives of this group by the informational, educational, analytical, methodological, instructive materials and to include them in the activity on promotion of the equal rights policy.
Ошол эле учурда, көпчүлүк саясый партиялардын маалыматтык стратегиялары үгүт кампаниясынын эски калыбын пайдаланып, жарнамалык алга жылуу принцибинин өзү менен эмес, кишинин саны менен гана айырмаланды. At the same time,the information strategy of the majority of the political parties used the old cliches of pre-election campaigns, differing only in the number of people, but not in the way they promoted themselves.
Эл аралык уюмдардын аракеттерин көэөмөлдөө, тең укуктуулук жана тең мүмкүнчүлүктөр принциптерин алга жылдыруунун жалпы стратегиясын иштеп чыгуу бул чөйрөдөгү иштердин натыйжалуулугун жогорулатууга көмөк көрсөтөт. Coordination of the international organizations' activity, development of the strategy to promote the principles of equality and equal opportunities will contribute to increasing the efficiency of the work in this area.
Ошондой болсо да бийлик менен оппозициянын татаал жана узакка созулган карама-каршылыгынан келип чыккан Шайлоо жөнүндө жаңы Кодекс өлкөнү жана партиялык институттарды демократиялуу өнүктүрүүдө алга кадам болуп калды. Nevertheless, the new Election Code, born into a complex and long opposition between the authority and the opposition, was a step forward for the democratic development of the country and its party institutes.
Ак Жол, Ар Намыс, Ата Мекен, Туран жана КСДП партиялары технологиялык мааниде «алга илгерилегендерден» болуп чыкты, алар үгүт өнөктүгүндө мурда колдонулбаган маалымат каналдарын жана Интернеттин сайттарын пайдалана баштады. The "Ak-Jol", "Ar Namys", "Ata Meken", "Turan" and the "SDPK" parties were "advanced" from a technical point of view using information channels not used before and Internet sites in their pre-election campaigns.
Аймактардагы көйгөйлөрдү чагылдыруу жана кызыкдар тараптардын ортосундагы иштиктүү сүйлөшүүлөрдү алга жылдыруу аркылуу калктын маалыматтуулугун жогорулатуу жана сөз эркиндигине жарандардын укуктарын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү. Help implement people's rights to freedom of expression and raise awareness by promoting constructive dialogue between stakeholders and coverage of the regions.
Кыргызстан адам укугу жагынан эл аралык Конвенцияларды жактырымланып, адам укуктарын сактоо саясатын камсыз кылуу боюнча, анын ичинде гендердик теңчиликти алга жылдыруу милдеттенмелерин өзүнө алгандан бери он жылдан ашык убакыт өттү. It has been more than ten years since Kyrgyzstan, after it ratified the international Conventions regarding human rights, undertook obligations to ensure a policy of human rights, including gender equality.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: