Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: аласа карыз

Кыргызский Английский
мүлктү акысыз пайдалануу келишиминде - карыз берүүчү; lender - in contract of gratuitous use of the property;
Ошондой эле карыз акча алышкан дебитор адамдар да бар. Then there are also people who are debtors, who have debts in money.
карыз милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг); Purchase and sell debt liabilities (factoring);
карыз келишиминде же башка кредит келишиминде - кредит берүүчү; creditor - in loan or other credit agreement;
карыз бергени үчүн эсептелген пайыздар же башка компенсациялар; interest or other compensations accrued for allocation of loans;
Бирөөдөн карыз алайын десе дагы болбойт, себеби шарттар талапка жооп бербейт. Nor can it borrow the money, because from their point of view conditions for borrowing appear unsatisfactory.
беш миллион беш жүз миң карыз алышуунун атайын укугуна барабар сумма (5 500 000 КААУ) («Насыя»). an amount equivalent to Five Million Five Hundred Thousand Special Drawing Rights (SDR5,500,000) (“Credit”).
төрт миллион беш жүз миң карыз алышуунун атайын укугуна барабар сумма (4 500 000 КААУ) («Грант»); жана an amount equivalent to Four Million Five Hundred Thousand Special Drawing Rights (SDR4,500,000) (“Grant”); and
Кедейлер кимдир-бирөөгө карыз акча берип, анын үстөгү менен аманат акчаларын көбөйтө алышкан эмес. The poor were not in a position to make their savings grow by lending them against interest.
Аларды төлөө өлкөнүн өкмөтү тарабынан гарантияланбаган жеке карыз алуучулардын тышкы карыздык милдеттенмелери.
Бирөөдөн карыз алайын десе дагы болбойт, себеби алардын ойу боюнча карыз алуу үчүн шарттар канааттандырарлык эмес. Nor can it borrow the money, because from their point of view conditions for borrowing appear unsatisfactory.
Кредиттик мекемелер белгилүү бир шарттарда карыз алуучуларга сунушташкан, тиешелүү валютадагы акчалай ресурстардын көлөмү.
(1) ипотеканын заты болуп эсептелген имарат жайдын менчик ээси жалпы чыгымдарды төлөө боюнча алтымыш күндөн ашык карыз болгондо; (1) any delinquency of more than sixty days in the payment of common expenses by the owner of a premise subject to a mortgage;
экономикалык ченемдер (капиталдын шайкештиги, бир карыз алуучуга карата насыянын максималдуу өлчөмү, өтүмдүүлүк жана башкалар); other economic norms (capital adequacy, maximum loan size per borrower, liquidity, etc.).
Мамлекеттин тышкы жана ички кредиторлор алдындагы карызынын суммасы, ал тышкы мамлекеттик карыз жана ички мамлекеттик карыз болуп бөлүнөт.
Кредитор менен карыз алуучу ортосунда келишимдин алкагында карыздык милдеттенмелерди өз эрки боюнча толук же жарым-жартылай жокко чыгаруу.
Аудитория «карыз реструктуризациясы», «акча девальвациясы», «приватизация» сыяктуу экономикалык терминдердин так чечмеленип беришине ыраазы болот. The audience will appreciate a clear statement of what is meant by "debt conversion," "currency devaluation," "privatization," and other economic terms.
Карыз алуучу тарабынан мөөнөтүндө төлөө, убагында кайтаруу жана төлөөгө жөндөмдүүлүк шарттарында карыздык каражат/кредит түрүндө алынган акча каражаттары.
Төлөө мөөнөтү бир жылды жана андан азды түзгөн карыз. Мында, төлөө мөөнөтү төлөөгө чейинки баштапкы мөөнөттүн же калган мөөнөттүн негизинде аныкталышы мүмкүн.
Эки тараптуу негиздеги, карыз алуучу өлкөнүн кредитор өлкөдөн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуусуна байланыштуу келип чыккан насыялар (займдар).

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: