Меню
Эл-Сөздүк

ак ниет

conscientious [конши‘эншэс];
honourable [‘онэрэбл];
sincere [син’сиэ]
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: ак ниет

Кыргызский Английский
ниет Design.
план, ой-ниет; Plan, project;
Ротариандар катары белгилүү болгон Ротари Клубунун мүчөлөрү жогорку этикалык ченемдерди камсыз кылышат жана бүткүл дүйнөдө ак ниет эркти жана тынчтыкты түзүүгө жардам беришет. Members of Rotary Club known as Rotarians ensure high ethical norms and help in creating of good will and peace in the world.
Бирок сот ак ниет алуучу тарабынан аны пайдаланууга чыгымдалган каражаттарды эске алуу менен акы төлөнүүчү өзгөчө уруксаттама шарттарында аны андан ары пайдаланууга уруксат бериши мүмкүн. However, court may allow its further use on the conditions of compensable exclusive license with the account of funds spent by the faithful appropriator on its use.
Эгерде жабык маалыматты мыйзамсыз пайдаланган адам маалыматты аны таркатууга укуксуз адамдан алса, ал жөнүндө алуучу билбесе жана билүүгө тийиш болбосо (ак ниет алуучу), жабык маалыматтын укук ченеминде ээси ак ниет алуучу аны пайдалануу мыйзамсыз экендиг If the person unlawfully using the information not subject to disclosure has received it from the person who was not entitled to deliver it and the appropriator of the information was not aware of it or had not to be aware (faithful appropriator) the lawf
Мен (аты-жөнү) Омбудсмендин (Акыйкатчынын) кызматына киришип жатып, өзүмдүн милдеттеримди адилет жана ак ниет аткарууга, Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого жана адилеттикти жана өз абийиримди туу тутууга салтанаттуу түрдө ант I, (name), taking the position of the Ombudsman (Akyikatchy) swear to perform my duties honestly and faithfully, to obey to the Constitution and laws of the Kyrgyz Republic and to be guided by justice and my own conscience.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: