Меню
Эл-Сөздүк
Найдены по другим направлениям

акылга негизделип

 • efficiently
 • rationally
 • Перевести через онлайн Переводчик

  Примеры переводов: акылга негизделип

  Кыргызский Английский
  Биринчиси, дин акылга сыйбай турган нерсе болгондуктан, адамдар андан баш тартышы керек деген ойду карманган. The first suggests that religion ought to be repudiated as irrational.
  Айрым аныктоолор репрессиялуу өкмөт тарабынан куугунтукка алууну чагылдырса, көптөгөн түшүнүктөр мыйзамдуу жана акылга сыйымдуу көрүнүш болуп эсептелет. While some repressive governments shape the term to suit their own purposes, many other differences are legitimate and value-driven.
  Ошол эле маалда, айрымдар бул нерсени адамдардын иш-аракеттериндеги акылга сыйбаган туруктуу көрүнүш деп сындашат, бирок ал бул жерде эч кандай мааниге ээ эмес. And while some will decry this fact as evidence of the persistence of the irrational in human activity, that will make no difference.
  Тараптардын ар бири унаа экспедициясынын келишимин аткаруудан баш тарта тургандыгы жөнүндө экинчи тарапка акылга сыярлык мөөнөттө эскертүү менен андан баш тартууга укуктуу. Any of the parties may refuse to perform a forwarding contract having notified the other party within a reasonable period of time .
  Улуттук банк ушул Мыйзамдын жоболоруна толуктоо иретинде микрокаржы компанияларынын ишин жөнгө салуучу, ошондой эле акылга сыярдык жөнгө салуу маселелерин караган ченемдик актыларды иштеп чыгат, анын ичинде төмөндөгүлөрдү: The National Bank issues regulations that regulate the activity of micro-finance organizations in addition to provisions of this Law that also considers the issues of prudent regulation, including:
  Кандай гана даттануу болбосун буга кызыккан адам тарабынан аты-жөнүн жана жашаган жерин көрсөтүп, кол коюлууга жана кат түрүндө негизделип, жөнөкөй эле кагазга жазылып, берененин мындан мурунку пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттө берилүүгө тийиш. Any grievance must be signed by a party concerned, indicating the name, last name and address of a person and must have a format of a reasonable letter, using ordinary paper and must be submitted within a period of time, indicated in the previous paragrap
  Кадимки түрк илимпозу динди жалпы-жонунан позитивисттик көз-караш менен караса, ал эми ислам динин “жөнөкөй ортодоксалдык жана сокур салтка негизделген кандайдыр бир терс жана акылга сыйбаган” каршылык көрсөтүүчү күч катары көрөт.1 Анын оюнча, учурдагы ко A typical Turkish scholar heavily influenced by the positivist outlook sees religion in general and Islam in particular as a reactionary force, "some evil and irrational force of mere orthodoxy and blind tradition".1 In his/her opinion, in a modern societ
  Мусулман америкалыктардын баяндары көнүмүштөй сезилет, бирок өзүнчө алганда алар ата-бабалардын жалпылыгына эмес, эркиндик, мүмкүнчүлүк жана жалпыга бирдей укуктар сыяктуу орток баалуулуктарга негизделип түзүлгөн улуттун жандуу ар түрдүүлүгүнө баа жеткис The tales of Muslim Americans track a familiar arc, but individually they add immeasurably to the vibrant diversity of a nation founded not on common ancestry, but on the shared values of freedom, opportunity, and equal rights for all.

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: