Меню
Эл-Сөздүк

акыл

brain [брэйн];
intellect [‘интилэкт];
intelligence [ин’тэлижэнс];
mind [майнд]
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: акыл

Кыргызский Английский
акыл mind
акыл-эси кем crazy
акыл үйрөтүүчү
акыл иш-аракеттерин аткаруунун ыкмалары; methods of performance of mental activities;
акыл-эс ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу ыкмалары methods of performance of mental activities
Муну адамдын нервдери менен акыл-эсине таасир эткен дары-дармекке салыштырып карап көрсөк болот. This is something which one may also say about all the medicines that influence the nerves and minds of people.
Космос күчү, акыл-эс, социалдык өнүгүүнүн ааламдык өз ара аракеттенишүү теориясы билим берүүнүн мазмунунда да чагылдырылган. The theory of global interaction between Cosmic forces, reason, and social development strongly influenced the matter of education.
Бардык нерселерди аткарууда адамдар акыл-эс менен гана жетектелбейт – бирок айрымдар так ушундай гана болушу керек деп ойлошу ыктымал. Reason alone is not going to be the guide for human beings in all things-however much some might think that it ought to be.
Бирок эгер акыл-эс жетишсиз болсо, адеп-ахлак маселелерин кандайча чечип, ал багытта кандайча ой жүгүртүүгө болот деген көйгөй чечилбей кала берет. But this leaves us with the problem of how to pursue moral questions-how to think morally-if reason is not enough.
Ар түрдүү диний жана философиялык көз караштагы акыл калчап, ой токтоткон аял-эркектер так ушул маселелер боюнча нечен кылымдардан бери талашып келишет. Thoughtful men and women from different religious and philosophical traditions had wrestled over these very questions for centuries.
Чындыгында андай болушу мүмкүн эмес, тыштан колдоо көрсөтүлбөсө, акыл-эс адамга дөөлөттү же адеп-ахлакты же кандайча жашоо керек экендигин үйрөтө албайт. Indeed, it cannot be; for unaided reason cannot teach us anything substantive about value or morality-about how to live.
Экинчиси, постмодернизм берген курулай убада, Лармор айткандай: “натыйжада, философиялык рационализмди четке кагуу менен акыл-эстен баш тартууну айырмалоо кыйын болуп калат. The second is the empty promise offered by postmodernism, which, as Larmore points out, ‘ends up confusing the rejection of philosophical rationalism with the abandonment of reason itself.
Мыйзам боюнча мураскорлор келген учурда мурасты башкаруучу, ага зарыл чыгымдарды кайтарып берүү жана мурастын эсебинен акыл-эске сыярлык акы төлөө менен кайра чакырылып алынышы мүмкүн. In the event heirs at law appear, the succession manager may be dismissed at the their request with the necessary indemnification of expenses and reasonable remuneration at the cost of the succession.
Мүмкүн болуучу чыгымдарды азайтуу үчүн камсыздандырылуучу акыл-эстүү жана жеткиликтүү чараларды атайылап көрбөгөндүгүнөн улам пайда болгон чыгымдарды төлөөдөн камсыздандыруучу бошотулат. The insurer shall be excused from indemnification of losses which occurred due to the insured's intentional failure to take reasonable and available measures in order to reduce possible losses.
Буга байланыштуу биз кумар оюнуна катышуудан келип чыккан көйгөйлөрдү, өзгөчө акыл-эсин жоготуп ойногон учурларды болтурбоо же азайтуу үчүн колубуздан келишибизче аракет кылышыбыз керек экени талашсыз. In this regard, it is obvious that we must make every effort to avoid and reduce problems associated with gambling, particularly cases of immoderate game.
Бирок мусулман башкаруучулары акыл токтотуп, сабырдуулук менен бийлик жүргүзүшүп, кол астындагы элге жергиликтүү көз-карандысыздык чарасын тартуулашкан, тагыраак айтканда, салык чендерин төмөндөтүшкөн. Yet Islamic, for the most part, proved more reasonable and tolerant, and more willing to grant its subject populations a measure of local autonomy-with lower rates of taxation.
Түркиянын гуманитардык илимдеринде басымдуулук кылган ислам маселесине байланыштуу назариятга ылайык, исламдын өсүп-өнүгүшү адаттан тыш көрүнүшү болгону менен, аны акыл-эске таянып түшүндүрүп берүүгө болот. According to the dominant paradigm in Turkish scholarship with regard to Islamic case, the rise of Islam is an exceptional phenomenon that must have a reasonable explanation.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: