Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: айылдык

Кыргызский Английский
айылдык клуб country club
айылдык калктуу пункттарды өнүктүрүүнүн башкы планына ылайык аларды кеңейтүү; expansion of villages according to their general development plans;
калктуу конуштардын (шаарлардын, шаарчалардын жана айылдык калктуу конуштардын) жерлери; land of settlements (cities\towns, rural and urbanized settlements);
айылдык кредиттик кооперативдердин республикалык ассоциациясын уюштурууга көмөк көрсөтүү; facilitate organization of the national association of village credit cooperatives;
Сездүк көндүмдөрдү көрсөтүүдө айылдык окуучулар (38,3%) шаардыктарга (49,9%) караганда начарыраак. Rural pupils (38.3%) were less successful than urban pupils (49.9%).
- айылдык округдун чектеринде - жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органы; within the borders of rural councils - by the executive body of aiyl or village council;
Калктуу пункттардын (шаарлардын, шаар түрүдөгү шаарчалардын жана айылдык калктуу конуштардын) жерлери Land of Settlements (cities, urbanized Settlements and rural Settlements)
Калктуу пункттардын (шаарлардын, шаар тибиндеги поселоктордун жана айылдык калктуу конуштардын) жерлери Land of Settlements (cities, urbanized Settlements and rural Settlements)
Шаардык окуучулардын 79,5%ы жана айылдык окуучулардын 71,9% ушул блоктун тапшырмаларын ийгиликтүү аткарышты. 79.5% of urban and 71.9 % of rural pupils passed this section.
Эки жумалык мөөнөттө айылдык кредиттик кооперативдер жана алардын ассоциациялары жөнүндө жобону иштеп чыксын жана бекитсин; within a two week period shall develop and confirm the regulations on village credit cooperatives and their associations;
Эсептик маалыматтар жер тилкетору жана жерлер, калк жашаган пункттар, айылдык округдар, райондор, областтар жана жалпы республика боюнча түзүлөт. The inventory data shall be sorted by land plots, places, ail okmotu, rayons, oblasts and by the whole of the Republic.
Айылдык калктуу конуштардын чектери айылдык калктуу конуштарды куруу долбоорунун башкы планын бекиткен орган тарабынан белгиленет жана өзгөртүлөт. Boundaries of rural settlements shall be established and altered by the agency approving the general plan of rural settlement construction project.
Малавинин айылдык орто мектебиндеги 300 окуучуга табигый илимдерди жалгыз өзү окуткан иллинойстук Келли Петровски биология менен физикадан сабак берет. The only science teacher for more than 300 students at a secondary school in rural Malawi, Kelly Petrowski of Illinois taught biology and physical science.
Алсак, эң жакшы баанын саны боюнча айылдык мектептер шаардык мектептерден дээрлик үч эсе төмөн экенин көрсөтөт; төрт деген баалардын саны - эки эсе төмөн. For instance, in terms of excellent marks, results for rural schools are one third of those of urban pupils and in terms of B-grades - half.
жер жана агрардык реформа боюнча айылдык комитеттер - айылдык калктуу пункттардын карамагындагы жайыттарды айыл калкына арендага берүүнү тескөө укугу менен. village committees on land and agrarian reform - with the right to manage pastures within the village jurisdiction for their transfer to village residents.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: